Norsk Ordbok frå a til å

Engelsk-bokmål ordbok | DinOrdbok

Engelsk-norsk ordbok. Vår engelsk-norske ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra Norsk til Engelsk eller fra Engelsk til Norsk. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk.

Norsk Ordbok frå a til å – Porten.no

Norsk leksikografisk institutt ved Universitetet i Oslo tok over ansvaret for Norsk Ordbok i 1972, og det andre bandet kom ut seks år seinare. Med støtte frå Kulturdepartementet vart storsatsinga Norsk Ordbok 2014 starta i 2002 og staben meir enn tredobla for å få verket ferdig til grunnlovsjubileet i 2014.

Norsk – Engelsk ordbok | Ordbok 24

Siden engelsk har absorbert mange andre språk i løpet av sin utvikling er dens enorme vokabular og eneste offisielle Oxford English Dictionary beløper seg til …

DinOrdbok – Flest Oppslag! – Gratis ordbok på nett.

Gratis ordbok med oversettelse fra norsk til hele 24 språk. Bli med å lage ordboken med flest oppslag på nett!

Norsk Ordbok frå a til å – Framsida | Framtida

Norsk Ordbok frå a til å I 1995 kunne ordbokredaktørane Arnbjørg Hageberg, Laurits Killingbergtrø og Sigurd Nordlie og redaksjonsleiar Lars S. Vikør presentere det tredje bandet av Norsk Ordbok.

Ordbok 24 – Oversett til og fra flere språk

om ordbok24. Ordbok 24 er utviklet for å raskt og enkelt kunne oversette ord og tekster til det språket du ønsker. Velg språket du vil oversette fra menyen til høyre og skriv inn tekst eller ord i det første tekstfeltet tilgjengelig på hver side.

Norsk Ordbok – Store norske leksikon – snl.no

Norsk Ordbok, ordbok over det nynorske skriftspråket og dei norske dialektane, vart utarbeidd ved Universitetet i Oslo 1939–2016. Ordboka vart utgjeven i trykt form av Det Norske Samlaget, finansiert av Kulturdepartementet og Universitetet i Oslo. Ordboka er i tolv band og er den første vitskaplege ordboka som dokumenterer norsk språk.Den første løyvinga til ordboka kom frå Stortinget

Norsk Ordbok – Ordbok over det norske folkemålet og det

Det vil til ei kvar tid vera noko unormert materiale inne i metaordboka, men Norsk Ordbok 2014 arbeider systematisk med å normera nytt tilfang som kjem inn her. Vi jobbar med å gjere metaordboka til ein fullintegrert del av denne nettsida.

ordbok.uib.no – Bokmålsordboka | Nynorskordboka

Innholdet i Bokmålsordboka og Nynorskordboka er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. For mer informasjon, se her. Innhaldet i Nynorskordboka og Bokmålsordboka er verna av lov om opphavsrett til åndsverk. For meir informasjon sjå her.

Norsk-engelsk ordbok

Norsk-engelsk ordbok: Oversette fra norsk til engelsk? Da trenger du vår norsk-engelsk ordbok. Engelsk-dansk ordbok: Hvorfor engelsk-dansk ordbok? spør du sikkert. Men nå skal du få et smart triks! Vi nordmenn har lett for å forstå skriftlig dansk, så å få engelske ord og …

Engelsk-norsk ordbok – oversettelse – bab.la

Engelsk-norsk ordbok. Bruk søkefeltet til å lete etter engelsk-norske oversettelser. Ordet du vil oversette til engelsk blir slått opp i den elektroniske ordboken som blant annet viser grammatikk, synonymer og eksempelsetninger.