Fra rus via lidelse til ledelse

Fra rus via lidelse til ledelse – forskning.no

Fra rus via lidelse til ledelse Alt Tian Sørhaug har vært interessert i som akademiker, skyldes de tre årene han jobbet som pleiemedhjelper ved Dikemark psykiatriske sykehus en gang i 1970-årene.

Psykisk helse og rus – kongsberg.kommune.no

Påmelding til kursene via Frisklivsentralen. Tilrettelagte boliger psykisk helse- og rus Boligene gir et kombinert bo- og rehabiliteringstilbud til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/ eller rusavhengighet som har behov for bistand/opplæring for å mestre hverdagen i egen bolig.

Evaluering av SEPREPs utdanningsprogram vedrørende rus og

Rus- og psykiatriprogrammene slik de har vært gjennomført i Telemark, Agder og på Tøyen har bidratt til økt rusforståelse og kompetanse blant deltagerne fra psykisk helsevern og mer psykiatrikompetanse blant deltagerne fra rusfeltet og kommunene.

Rapport fra tilsyn med kommunale helse- og

Systemrevisjonen er rettet mot tjenester til personer over 18 år, som har samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse, som hver for seg eller samlet gjør at de har et funksjonstap som medfører behov for tjenester fra kommunen over tid.

Leder med et stort hjerte | Rus & Samfunn

Hun driver fortsatt med en del forskningsprosjekter på psykose, også vinklet mot rus. Nå er hun opptatt at avdelingen hun leder, jobber med forbedringsprosesser med vekt på fleksibilitet og den før nevnte helhetlige pasientbehandlingen. Det siste var spesielt i fokus i fjor i forhold til poliklinikkene til avdelingen.

Socialpsykiatri | VIA

Hvis du til daglig arbejder i socialpsykiatrien, har du med en række borgere at gøre, der kan kendes ved, at de samtidigt har et forbrug/misbrug af rusmidler og en psykiatrisk lidelse.

Rapport fra tilsyn med kommunale helse- og

 ·

1 day ago · Tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse er et område der det er stor fare for svikt fordi brukerne ofte ikke selv klarer å ivareta sine rettigheter, melde fra om mangelfulle tjenester eller andre behov.

[PDF]

Rus- og psykisk helse i Askøy kommune – ks.no

•alvorlig og langvarig psykisk lidelse /rus uttalelse fra askØy tjenesteavtale 4 helsetj. via avtalen gis mandat til Å direkte styre vÅre tjenester. – vi tenker at dialog rundt den utskrivningsklare pasient mellom kommune og spesialisthelsetjeneste er en god

Funktionelle lidelse – kommuner tag ledelse – Kommunal Sundhed

Funktionelle lidelse – kommuner tag ledelse Der skal skabes en langt større indsigt i funktionelle lidelser, mener professor i almen praksis Frede Olesen. Han opfordrer kommunerne til at tage ledelse i processen om at blive bedre til hjælpe personer med funktionelle lidelser.