Forskningsprosjekt: Miljøriktig opphugging av utrangerte båter

Kondemnering av plastbåter i Fredrikstad – Båtforumet

Sep 22, 2011 · Forskningsprosjekt: Miljøriktig opphugging av utrangerte båter. Share this post. Link to post Share on other sites. Stiffler Stiffler Medlem; 341 innlegg ; Rapportér innlegget; Svart 21.September.2011 . Eller gi den til en som kan reparere den på egenhånd, dersom skadene lar seg reparere til en fornuftig pris.

Status for Livssyklusvurderinger og Miljøriktig

 ·

We use cookies to make interactions with our website easy and meaningful, to better understand the use of our services, and to tailor advertising.

Sikkerhetspolitisk Bibliotek – PDF – docplayer.me

Etter Andrejevseminaret har temaene vært opphugging av ubåter, opphugging av metallkjølte reaktorer behandling, lagring og deponering av radioaktivt avfall og konsekvensvurderinger. 15 En ny type koordineringsgruppe har oppstått i forhold til arbeidet i Andrejevabukta 16.

HVA BLIR BORTE AV DET VI IKKE SER ? En statusrapport med

A status report on Underwater Cultural Heritage. The paper focuses on loss of, or damage to, submarine Cultural Heritage in general, identifies differen cause of damage, by Entrepreneurs, divers, Coastal erosion, etc and points to management problems

Hva blir borte av det vi ikke ser ? | Paal Nymoen

Kulturminner under vann er utilgjengelige for de fleste. De er usynlige, både for majoriteten av befolkningen og de fleste som arbeider med kulturminnevern. Selv om kulturminneloven også gjelder under vann, er de særlig sårbare nettopp fordi vi ikke

Utenriksdepartementet. St.meld. nr. 25 ( ) Regjeringens

23 St.meld. nr Figur 3.1 Gammel furuskog Foto: Dag Kjærnet Det foreligger flere internasjonale anbefalinger om verneomfang i skog og andre naturtyper. Under Biodiversitetskonvensjonen ble det i april 2002 vedtatt et mål om å sikre tilstrekkelige og effektivt beskyttede nettverk av vernede skogområder, og flere konkrete aktiviteter for å nå målet ble beskrevet.

ÅRSRAPPORT 2014 – Miljøstiftelsen Bellona

Opphugging på disse strendene er skadelig for livet i havet og for arbeiderne som jobber uten verneutstyr og opplæring, samtidig som miljøgifter som asbest, oljerester og tungmetaller blir behandlet uforsvarlig under disse forholdene.

sourceforge.net

152132 Document 57003 mener 40585 Nordlys 38852 ingen 31860 Nyhet 27355 god 25690 langt 21533 fjor 19493 mulig 19444 veldig 19184 beste 18484 Gunnar 18408 bra 17533

Rapport 2013 (PDF, 2 MB) – spotidoc.com

No category; Rapport 2013 (PDF, 2 MB) +

Last ned denne utgaven som PDF – studylib.net

Free essys, homework help, flashcards, research papers, book report, term papers, history, science, politics

Ny Teknikk

Utrangerte campingvogner leveres nå til opphugging som aldri før. Mange eiere har latt seg friste av vrakpantordningen som ble innført fra årsskiftet. Nylig fikk et internasjonalt forskerteam flere førerløse båter og undervannsfartøy fra ulike leverandører til å kommunisere og samarbeide i en og samme marine operasjon.

PhD avhandling Kristin Haugland Smith by Universitetet i

– En empirisk tilnĂŚrming av bedrifters ansvar overfor samfunnet. Kristin Haugland Smith. would better be subsumed under ethical and/or economic responsibilities. The central reasons for