Kurs for helsepersonell i Oslo (82 kurs)

Kurs for helsepersonell i Oslo (84 kurs) | Kursagenten

Ansiktsløftning med tråder – kurs for helsepersonell. Vi tilbyr kurs i ansiktsløftning med tråder – framtidens ansiktløftningsmetode for helsepersonell. En ikke-innovativ behandling som vinner mer og mer trenden innen ansiktløftning.

Kurs for helsepersonell (490 kurs) | Kursagenten

Etikk, etisk refleksjon og yrkesetikk for helsepersonell. Vi tilbyr kurs i etikk, etisk refleksjon og yrkesetikk for helsepersonell. Formålet med kurset er å gjøre deltakerne bedre rustet til å fremme etisk refleksjon og å bidra til et godt arbeidsmiljø og trivsel.

Kurs – Lenas Helsepersonell

Cefalon AS er et datterselskap av Lenas HelsePersonell AS. Det består av to avdelinger. Den ene avdelingen holder kurs for helsepersonell. Den andre avdelingen utfører skrivetjenester.

Kurs for helsepersonell – Oslo universitetssykehus

Aktuelle kurs og kongresser innen allergologi. Hold inn Ctrl-tasten (Cmd på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre teksten.

[PDF]

Kurs for pårørende til eldre personer med utviklingshemning

Vi håper at rapporten kan bli til nytte for helsepersonell, administratorer og frivillige i helse- og omsorgstjenestene som ønsker å starte kurs for pårørende til personer med utviklingshemning. Tønsberg/Oslo, april 2013 Arnfinn Eek Psykologspesialist Daglig leder

[PDF]

Et kurs for helsepersonell – piosenteret.no

– Et kurs for helsepersonell – Oslo kommune Helseetaten. Lover og rettigheter. Statlig føringer. Lokale handlingsplaner. Lokalt tjeneste-apparat. Brukere og pårørende. Verktøy. Dialog . kasse. Verksted. Kurs. Bakgrunn for kurset. Samarbeid mellom helsepersonell og pårørende i Oslo.

Kurs og arrangement for helsepersonell – Helse Bergen

Kurs 7. og 8. mars 2019 Oslo universitetssykehus. Epilepsi, utviklingshemming og autisme er et to-dagers kurs for helsepersonell. Holdes også høsten 2019. Måndag 11.03. Grunnkurs Barne- og Ungdomspsykiatri, del III.

Norskkurs for utenlandsk helsepersonell

Dette nettbasert kurs i helsenorsk er for deg som har din utdanning fra utlandet og ønsker å jobbe innenfor helse og omsorg. Kurset kombinerer helsefaglige emner med yrkesrettet norskundervisning. Du får også kunnskap om det norske helsesystemet.

Kurs i nasjonale fag – Folkeuniversitetet

Kurs i nasjonale fag er obligatorisk for å få autorisasjon i Norge dersom du har helsefaglig utdanning fra land utenfor EU/EØS- området. Ved ledig plass kan også helsepersonell som ikke er forpliktet til å gjennomføre kurset delta.

Kurs og utdanning i Oslo – Psykolog i Bergen og Oslo

Psykolog i Bergen og Oslo. Institutt for Psykologisk Rådgivning har dyktige psykologer i Oslo og Bergen. Vi tilbyr individualterapi, parterapi, ekteskapsrådgivning, familieterapi, foreldreveiledning, kurs, veiledning for helsepersonell og sakkyndig arbeid.

Kurs | Nimi – lhl.no

Kurs for helsepersonell. Praktisk fotkurs 16-17. november 2018. Kurset er fullbooket. Nimi og Faggruppen for idrettsfysioterapi & aktivitetsmedisin arrangerer sammen konferansen Optimal load, 14. – 15. mars 2019 i Oslo.

Akuttmedisinkurs for legevaktpersonell – Oslo kommune

Oslo kommune, Helseetaten, arrangerer seks akuttmedisinske kurs for legevaktpersonell i 2018. Sted: Lokalene til Legevakt Aker i Trondheimsveien 235.

Kurs: Hensiktsmessig legemiddelbehandling, kursnr: 33246

 ·

2 days ago · Kurset er søkt godkjent som emnekurs allmennmedisin (15 timer) i emnet farmakoterapi. I tillegg er det søkt godkjenning for spesialitetene: allmennmedisin, barne- og ungdomspsykiatri, geriatri, indremedisin, klinisk farmakologi, alders- og sykehjemsmedisin, og psykiatri.