30 sentrale tekster i norskfaget Tekstsammendrag, kommentarer og oversikt

30 sentrale tekster i norskfaget Tekstsammendrag

30 sentrale tekster i norskfaget Tekstsammendrag, kommentarer og oversikt Leif Harboe Sporisand forlag (november 2015) ISBN Innledning Middelalder/norrøn tid Gunnlaug Ormstunge

30 sentrale tekster i norskfaget og Norsk på 30 sider

Boka Norsk på 30 sider, gir deg kortfattet oversikt over sentrale emner i norskfaget. Den er nyttig for deg som har dårlig tid, og som synes at du drukner i alt norskstoffet. Boka kjøpes og lastes ned her. Den forelå som trykt bok i slutten av november 2015. Bestill her.

(734) 30 sentrale tekster i norskfaget – tankene bak dette

Men dette kommer på toppen av skriveopplæring, språkhistorie, dialekter, digitale og/eller sammensatte tekster, filmkunnskap osv. Det pedagogiske grepet jeg har gjort i boka 30 sentrale tekster i norskfaget , er at jeg går gjennom 30 ulike tekster, gir tekstsammendrag og kommentarer og/eller analyser som er mer omfattende enn i mange bøker.

30 sentrale tekster i norskfaget (ebok) av Le – EBOK.NO

Kjøp 30 sentrale tekster i norskfaget. Litteratur er en sentral del av norskfaget. Forfatteren tar for seg 30 tekster i norskfaget som for eksempel Gunnlaug Ormstunge Du er på EBOK.NO Butikk Gå Undertittel Tekstsammendrag, kommentarer, analyser og oversikt. For deg som tar norsk i videregående skole.

Pages: 126

Norsk på 30 dager. For privatister og elever som tar norsk

Boka Norsk på 30 sider, gir deg kortfattet oversikt over sentrale emner i norskfaget. Den er nyttig for deg som har dårlig tid, og som synes at du drukner i alt norskstoffet. Boka kjøpes og lastes ned her. Den forelå som trykt bok i slutten av november 2015. Bestill her.

Leif Harboe (Author of Norsk på 30 sider)

Leif Harboe is the author of Norsk på 30 sider (3.00 avg rating, 1 rating, 0 reviews), Tysk på 20 timer (0.0 avg rating, 0 ratings, 0 reviews), 30 sentra

3/5(1)

Grip teksten. Å skape og framføre et litterært program

30 sentrale tekster i norskfaget Tekstsammendrag, kommentarer og oversikt. 30 sentrale tekster i norskfaget Tekstsammendrag, kommentarer og oversikt Leif Harboe Sporisand forlag (november 2015) ISBN 9788293474029 Innledning 800-1350 Middelalder/norrøn tid Gunnlaug Ormstunge . Detaljer

Norsklærer med digitalt grensesnitt: november 2015

Men dette kommer på toppen av skriveopplæring, språkhistorie, dialekter, digitale og/eller sammensatte tekster, filmkunnskap osv. Det pedagogiske grepet jeg har gjort i boka 30 sentrale tekster i norskfaget , er at jeg går gjennom 30 ulike tekster, gir tekstsammendrag og kommentarer og/eller analyser som er mer omfattende enn i mange bøker.

Læreplan i norsk (NOR1-04) – udir.no

Formål. Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid med egne tekster og i møte med andres innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv.

Landslaget for norskundervisning | Nyheter/blogg

26. oktober 2011 Kommentarer er skrudd av for «Ikke stykkevis og delt» – grunnleggende ferdigheter og dannelse i norskfaget Lyddramakonkurranse for ungdom NRK Radioteatret og Norsk Scenekunstbruk er nå igang med konkurransen ‘Lag lyddrama’.

Bryne vidaregåande skule – websok.mikromarc.no

Opplæringslova og forskrifter : med forarbeid og kommentarer 2014 : lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) : forskrifter til opplæringslova 5. 30 sentrale tekster i norskfaget : tekstsammendrag og kommentarer

Skjematisk oversikt | Lektor Salen

Her er en oversikt over lyrikk i Norge etter 1900. Det er ment som en oversikt, og skal ikke gi seg ut for å være utfyllende. Særlig kan tabellen nederst være grei …

[PDF]

Nyhetsliste 2016-12-28 2016-01-10 – Nasjonalbiblioteket

oppdagelsene og budskapet i verdens mest utforskede objekt Norsk på 30 dager : hvordan lykkes med norsk i videregående skole? : en håndbok for deg som er elev eller privatist 30 sentrale tekster i norskfaget : tekstsammendrag og kommentarer Sporisand, 2015, ISBN: 9788299954082. 839.821 – Harr, Karl Erik 1940- – Blåknapp : dikt og

Vurdering for læring i norskfaget: Hva kjennetegner

Vurdering for læring (VfL) er et konsept som er utviklet over tid, og sentrale forskere, som Ramaprasad og Black og Wiliam (1998; 2009), legger avgjørende vekt på at kunnskap om læring som en tilegner seg gjennom vurdering, brukes i det videre læringsarbeidet.