Gode resultat for billigare bybuss i Førde og Florø

Gode resultat for billigare bybuss i Førde og Florø – Sogn

Gode resultat for billigare bybuss i Førde og Florø Publisert 01. februar 2011 Oppdatert 13. juli 2015 av Birthe Johanne Finstad Dette kom fram på rutemøtet som Sogn og Fjordane fylkeskommune arrangerte på Skei 20. januar.

Flora Arbeidarparti – 200 Photos – Product/Service

Vi har allerede fått gjennomslag for mange av våre saker, vi har fått til billigare bybuss i Førde og Florø og vi har sikra 1 million kroner i potten til kulturkort for ungdom, sånn at du skal mulighet til å nytte deg av ulike kulturtilbod for ein billegare penge.

AP krev rimelegare bybuss – NRK Sogn og Fjordane – Lokale

– For Arbeidarpartiet er det eit mål å få folk til å parkere bilen, og heller hoppe på bussen. Då er det først og fremst bybussane i Florø, Førde og kanskje Sogndal som skal bli billigare.

Nyhende – Sogn og Fjordane fylkeskommune

Gode resultat for billigare bybuss i Førde og Florø 01. februar 2011 Frå 1. mai i fjor vart billettakstane på bybussane i dei to sunnfjordsbyane sette ned, og dei siste tre månadane er det ein klar auke i …

Flora AUF

Vi har jobba hardt med desse sakene, og det visar resultat. Det vert eit prøveprosjekt som kjem til å gå over 4 år med billegare bybuss i Florø og Førde, noko som vi er svært stolte av å ha fått til.

Val 2011 Førde : Arkiv

Turen begynte i Florø med eit besøk til Florø barneskule, som tross trange kår, greier å drive ein skule og SFO med høg trivsel og gode resultat. Etter møte med leiinga ved skulen og SFO , fekk Holmås ei omvisning på to basar ved SFO , snakka med born og tilsette, og delte ut solsikker til dei tilsette der.

Hovudutval for samferdsle legg med dette fram årsmelding

Billettprisen er kr 20 for vaksne og kr 10 for born. Utviklinga på tal reisande i Førde og Florø ser slik ut: Som diagrammet viser aukar tal reisande både i Førde og Florø, men inntektene går faktisk ned. Billigare billettar har ikkje ført til at veldig mange fleire nyttar bybussane.

Strategiplan -Planlegging 2018 – fotball.no

Omfattande, forbetra og billigare utdanningstilbod Nytte effektive og presise aktivitetar for å få gode resultat Klar og tydeleg ansvarsdeling Ha gode og presise mål, som lett kan evaluerast Høyang, Florø og TMFK har gjennomført 2.

Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av

Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf , slik at varamedlem kan bli innkalla.

Val 2011 Flora : Arkiv

Medlemmer, sympatisører, støttespillere og andre som følger med i hva Flora Venstre arbeider med frem til valgdagen 12. september. Uke 17 startet vi nyhetsbrevserien med informasjon om små og store saker og hendelser i tillegg til informasjon om planlagte aktiviteter.

KrF slit med å vinne unge veljarar – NRK Sogn og Fjordane

Storehaug tek seg av så å seie alle skuledebattane i årets valkamp. Sjølv om han har fått lovord frå fleire kantar, oppnår partiet hans sjeldan gode resultat under skulevala. Onsdag var det

Bistand, utvikling og utveksling from mot 2030

Trur denne typen samarbeid vil skåre særleg høgt både på kostnadseffektivitet og resultat. De har sikkert diskutert fram og tilbake om korleis FK-mekanismen best kan utnyttast med utgangspunkt i Førde, og eg har sikkert ingenting nytt å komme med. Mange organisasjonar de samarbeider med ligg i …

Nyheter – svelgen.no

Florø Hornmusikk vil takke for den tida Torgeir har brukt i korpset som musikant, styremedlem og dirigent. Florø Hornmusikk ynskjer Jason Burn (født 1970) velkomen som ny fast dirigent. Jason Burn er opphavleg frå England men er no busett i Norevik.

Næringsavisa i Askvoll jul 2015 by Odd Erik Natvik – Issuu

Opningstider I BUTIKKANE TIL JUL «Black Friday» 27.november Butikkane i sentrum ope til kl. 20.00 Vi har plukka fram julepynten, og har gode tilbod.

Firda 24. november 2011 by Firda Media as – Issuu

Få mer inspirasjon og gode tilbud på våre nettsider – www.flisekompaniet.no HMS-kurs Florø/Førde Verneombod / AMU: FØRDE: 9.–12. januar er at det då er enklare og billigare å