KS Læring: Introduksjonskurs for ansatte i Notodden kommune – Yhav

For Ansatte – notodden.kommune.no

Dersom du ikke har fått brukertilgang, benytter du denne innloggingen for å gjennomføre «Introduksjonskurs for ansatte i Notodden kommune». Du kommer inn på startsiden KS-Læring, logg inn via ID-porten, fullfør din personlige brukerprofil, velg deretter «katalog», «Telemark» og «Notodden».

KS Læring: Notodden

Kursene til Notodden kommune. Her publiserer vi kurs og arrangementer som Notodden kommune arrangerer. Under vil du finne både nettkurs (e-læringskurs) og arrangementer (oppmøtebaserte kurs). Kursene er sortert i undermenyer. Kurs for alle ansatte, arrangementer og undermenyer for. fagspesifikke kurs. Lokale superbrukere:

Introduksjonskurs KS-Læring Senja kommune – kslaring.no

KS Læring er den nasjonale løsningen for deling av kunnskap og kompetanseheving for ansatte i kommuner og fylkeskommuner. KS Læring er en plattform der kommuner kan dele kurs, arrangementer og annen kunnskap med sine ansatte og med hverandre. Nå er det over 200 000 ansatte som bruker KS Læring i over 150 kommuner og fylkeskommuner.

[PDF]

Plan for aktivitet Kompetanseregionen – Kongsbergregionen

Det er meldt inn behov fra Notodden kommune for et introduksjonskurs for nye ansatte og vikarer. Det er utarbeidet et introduksjonskurs for nyansatte i kommunene i Midt-Telemark og dette kan være aktuelt å innføre også i Kongsbergregionen. Innholdet skal være standardisert og kan med enkelhet overføres til andre kommuner.

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE I BERGEN KOMMUNE …

Notodden kommune. Velkommen som medarbeider i Side – 2 – Velkommen som medarbeider i er en stor organisasjon med over 1200 medarbeidere. ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Katalog

Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo Postadresse: Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Org. nr. 971 032 146

1 Innledning – Flesberg kommune – spotidoc.com

No category; 1 Innledning – Flesberg kommune +

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09 – akershus.no

ansatte i Lillestrøm sentrum som i dag kjører bil helt fram til arbeidsplassen som i framtida velger P+R og buss. Eller eldre mennesker som kvier seg for å kjøre bil i de mest trafikkerte områdene og som heller kjører til en lokal P+R og tar bussen til Lillestrøm, A-hus eller Oslo.

Innst. 2 S (2011–2012) – stortinget.no

Regjeringen foreslår bl.a. å begrense treprosentregelen i fritaksmetoden til utbytter, avskjære fradrag for tap på fordringer mellom nærstående selskaper, oppheve den kompliserte regelen om korreksjonsinntekt og fjerne det særskilte lønnsfradraget for enkeltpersonforetak med ansatte.

LOs Beretning 2014 – Landsorganisasjonen i Norge

april ble det brudd i forhandlingene mellom KS og LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne Kommune. men minst kr 8500 per år fra 1. mai 2014 til alle ansatte på Hovedtariffavtalens kapittel 4. – 1,0 prosent avsatt til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli 2014. LO har gitt innspill til utvalgene som har jobbet med disse

(PDF) Bruk av fokusgruppeintervju – ResearchGate

We use cookies to make interactions with our website easy and meaningful, to better understand the use of our services, and to tailor advertising.

Forside – Helse Fonna

Samhandlingsforløpene beskriver hvordan ulike tjenester i både kommune og spesialisthelsetjeneste arbeider med tilstandsbildet. De inneholder konkrete forslag til kartlegging, aktuelle tiltak og samarbeid med andre tjenester.

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE I ALDERS- OG …

Mål og verdier for Bergen kommune 4.1. Overordnet mål for Bergen kommune Overordnet mål for organisasjonen Bergen kommune er: Tilfredshet med kommunens tjenester hos brukere, innbyggere og nærings- og organisasjonsliv. Effektiv ressursutnyttelse og høy produktivitet.

Vestfold Blad – uke 35 2011 by Byavisa Sandefjord – Issuu

Vestfold Blad august/september 2011 uke 35. 2. kultur & samfunn. Krever Fylket mellom to stoler Staten har store overføringer til fylkene.

KS

En kulturpolitikk for framtida. Det er positivt at den nye kulturmeldingen legger til rette for overføring av ansvar til kommunesektoren. KS frykter likevel at staten …