Kirkebøker: SAH, Elverum prestekontor, H/Ha/Haa/L0012: Ministerialbok nr. 12, 1880-1893, s. 116

Kirkebøker: SAH, Elverum prestekontor, H/Ha/Haa/L0012

Søk kirkebøker Norge Innhold SAH, Elverum prestekontor, H/Ha/Haa/L0012: Ministerialbok nr. 12, 1880-1893, s. 30 […] Filter: Viede (1892) Klikk for å skru på filtermodus for å bla kun i sider med dette filteret. Klikk for å avslutte filtermodus og bla i hele kilden.

Kirkebøker: SAH, Elverum prestekontor, H/Ha/Haa/L0012

Søk kirkebøker Norge Innhold SAH, Elverum prestekontor, H/Ha/Haa/L0012: Ministerialbok nr. 12, 1880-1893, s. 102 […] Filter: Utflyttede (1893) Klikk for å skru på filtermodus for å bla kun i sider med dette filteret. Klikk for å avslutte filtermodus og bla i hele kilden.

Norway Heritage Community – Ole Hansen Hagen birth record 1909

I am assuming you meant that you did not find the record on the Digitalakivet web site. However the Ancestry.com record is a transcription of a parish record.

Leilighetsfunn av omstreifere. En videreføring av tema

Sep 08, 2016 · ‘Vakker-Marja’ skal ha død på Engmobakken i Elverum en gang etter 1866. Dette bekreftes bl.a i en rettssak fra 1866 hvor sønnen Carl Ludvik Andersen/Andersson forklarer at faren er død, men moren lever fortsatt og er bosatt i Elverum.

Ingvaldsen (Ingvald Nilsen (1795–1876) fra Hakadal

2a. Ingvald Nilsen (1795–1876), født i en plass under Burås i Hakadal, konfirmert fra Bjøralt i Lunner 1812. Gift fra Felbergstuen i 1818 med Ingeborg Eriksdatter Toshaug (ca. 1792–1872). Deres første barn fikk de senere i vielsesåret, de holdt da til i en plass under Felberg og som da vel er Felbergstuen, senere i plasser under Halvorsrud og Olimb.

old.genealogi.no

87 da, 1865-telling for 0515 vaage. 88 da, vågå ministerialbok 1856–1872, folio 301, nr 13. 89 da, vågå/heidal ministerialbok 1857–1872, folio 137. 90 da, vågå/heidal ministerialbok 1857–1872, folio 140. 91 da, vågå/heidal ministerialbok 1857–1872, folio 147. 92 da, vågå/heidal ministerialbok 1873–1886, folio 172. 93 da

Hattrems genealogisider – Kildeside

Sogneprest Erik Røring ser ut til å ha fått opplysninger om avdøde fra medhjelperen (se s. 333 og 239). [S142] Veøy prestegjeld, Molde sogn, kirkebokavskrift 1721–40. Romsdalsarkivet ved …

Histreg – Referanser

Referanser . Personer med biografier i Lokalhistoriewiki har lenke til denne fra personsiden. Her er en oversikt over biografier i Wikipedia med lenker til histreg.