naturfag.no: Kortreist mat

naturfag.no: Begreper

Kortreist mat sparer miljøet for utslipp av CO 2. Vi som forbrukere kan fint gjøre noe med energiforbruket og transportforbruket ved å være bevisst på valg av mat, sortere avfall og være bevisst på bruk av transportmidler.

Kortreist mat – Miljolare.no: Aktuelle aktiviteter

Kortreist mat. Transport av mat er forbundet med utslipp av fossilt brensel. Jo kortere maten vi spiser reiser jo mindre forurensning vil den gi i gjennom transport. Men det betyr ikke alltid at produktet som er produsert i nærheten er mer miljøvennlig, selv om transporten har vært kort.

naturfag.no: Forside

naturfag.no er Naturfagsenterets nettstad for lærarar. Her finn du læringsressursar, undervisningsmetodar og mykje meir.

Kortreist mat – naturvernforbundet.no

Kortreist mat er lokal mat, mat som er produsert i nærheten av forbruker. Dette har mange miljøfordeler og nærhet til produksjonsstedet gir større bevissthet i befolkningen om det lokale miljøet.

Kunnskap og holdning til miljøet – larvik.kommune.no

Kortreist mat og sesongvarer. Kortreist mat er lokal mat produsert i nærheten av oss. Larvik har flotte landbruksarealer i hele kommunen. Mattransport over lange strekninger betyr større klimagassutslipp. Kort reist mat forurenser mindre gjennom mindre transport. Verdens miljødag

Natursekken.no: Ressurser

Undervisningsopplegg med veilednings- og støttemateriell. natursekken.no blir drifta av Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa Kontakt oss: [email protected] Ansvarleg redaktør: Merethe Frøyland Personvernerklæring Besøk oss på: [email protected] Ansvarleg redaktør: Merethe Frøyland Personvernerklæring Besøk oss

Langreist eller kortreist mat? | Arkivbloggen

Ønsket om kortreist mat kan føre til at Norge beholder landbruket i mer eller mindre grad intakt. På en annen side har produksjonen av innenlands matkorn gått opp de siste årene pga kvalitetsforbedring.

Bærekraftig utvikling og matfordelingen i verden by Aksel

25% mat kastes 300 000 tonn mat Underernærte kunne spist seg mette Innen 2015 redusere med 25% Fattigdom Store familier i fattigere land Barn er en ressurs til en inntekt Bærekraftig utvikling Av Ludvig og Aksel Jordbruket i dag er preget av maskiner Økte produksjonen Handelsjordbruk Selge Bærekraftig utvikling Hva er bærekraftig utvikling?

Kortreist og bærekraftig matvarevalg – greteroede.no

Kortreist mat Maten som produseres i nærheten av forbruker er såkalt kortreist eller lokal mat. Når maten produseres i lokalt jordbruk vil dette naturlig nok føre til mindre transport og redusert emballasje i tilknytning til produktene.

Kortreist er ikke klimavennlig – NRK Viten – Nyheter innen

– Jeg oppfordrer sterkt til å avlive kortreist mat, sier Nina Sundkvist. Sjefen for blant annet Nyt Norge-merket tok allerede i sommer til orde for å begrave begrepet i et blogginnlegg.

Kortreist Mat – Lauvstad, More Og Romsdal, Norway | Facebook

Kortreist Mat. 88 likes. Produserer heimelaga mat uten kunstige tilsetningsstoff. Fiskemat, kjøttmat og bakverk. Muligheiter for Catering.