Her tjener menn en månedslønn mer enn kvinner

Her tjener menn en månedslønn mer enn kvinner – VG

 ·

Menn tjener 40 000 kroner mer enn kvinnene når man regner alle heltidsansatte, og ser på median årslønn for hvert kjønn. 40 000 kroner er gjennomsnittlig månedslønn for alle kvinnelige

Her tjener menn en månedslønn mer enn kvinner – Lønn

Tallene avslører også at menn i hovedsak tjener mer enn kvinner i alle departementer. Størst er forskjellene i Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet, hvor de mannlige ansatte tjener over 100 000 kroner mer enn de kvinnelige, regnet med median. I begge disse departementene er over halvparten av de ansatte menn.

VG on Twitter: «Her tjener menn en månedslønn mer enn

Oct 14, 2018 · Desverre en ganske svak artikkel og ikke annet å forvente når der er snakk om likelønn og ønsket om klikk. Hele grunnlaget for forskjellene vises i siste graf. Det skjer noe i …

Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn – NRK Norge

Norske kvinner tjener 13,9 prosent mindre i måneden enn menn. Lønnsforskjellen mellom kjønnene har økt noe det siste året.

Her tjener menn en månedslønn mer enn kvinner

Her tjener menn en månedslønn mer enn kvinner. Menn ansatt i departementene tjener rundt en månedslønn mer enn kvinnene ansatt på samme sted.. Les mer på VG Bilden deled av VG via deres RSS-fløde og vises på deres server.

Menn tjener fortsatt mer enn kvinner – NRK Norge

Status på kvinnedagen i Norge 2017: Menn tjener mer enn kvinner i både private og offentlige selskaper, kommunen og i staten som heltidsansatte, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn – DinSide

Statistikken for gjennomsnittlig månedslønn fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for 2015, viser at snittet er mange tusenlapper høyere for menn enn for kvinner. I snitt tjener menn 46.200 kroner i månedslønn, mot en gjennomsnittlig månedslønn på 39.800 kroner for kvinner, når man sammenligner alle ansatte.

[PDF]

Lønn Lønn som fortjent? – SSB

I snitt hadde menn en månedslønn på 5 400 kroner mer enn kvinner i 2008. Menn tjente 36 500 kroner i måneden, mens kvinner tjente 31 100 kroner. Dersom vi bare ser på heltidsansatte, var lønnsnivået noe høyere for både kvinner og menn, og lønnsgapet er noe mindre enn for alle ansatte sett under ett.

Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn – tv2.no

Norske kvinner tjener 13,9 prosent mindre i måneden enn menn.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer – SSB

Både for dem med videregående utdanning og for dem med universitets- og høgskoleutdanning ser vi at menn tjener rundt 20 prosent mer enn kvinner, som vist i tabell 1. Det er imidlertid stor variasjon avhengig av fagfelt.

Så mye mindre tjener kvinner | Journalen

Menn tjener her i gjennomsnitt 9300 kroner mer i måneden enn kvinner, og har i gjennomsnitt en inntekt på 49.700 kroner. Forsker Østbakken tror de store forskjellene handler hvilke jobber som fins, og hvilke næringer som er store i de forskjellige fylkene.