EU-kommisjonen vil avslutte budsjettkontroll for Hellas

EU-kommisjonen vil avslutte budsjettkontroll for Hellas

EU-kommisjonen mener Hellas har kommet langt nok i arbeidet med å få kontroll over statsbudsjettene til at kontrollregimet landet er under, kan avsluttes. EU-kommisjonen mener Hellas har kommet langt nok i arbeidet med å få kontroll over statsbudsjettene til …

EU vil avslutte budsjettkontroll – Nyheter – NRK

EU vil avslutte budsjettkontroll. EU-kommisjonen mener Hellas har kommet langt nok i arbeidet med å få kontroll over statsbudsjettene til at kontrollregimet landet er under, kan avsluttes

Gresk tragedie – framtida.no

Hellas har svært mange av dei klassiske kjenneteikna til eit u-land. Éin ting er økonomien. Men landet har òg eit politisk system prega av klientisme, der dei som styrer til kvar tid deler ut pengar for å sikra oppslutnad og lojalitet.

Hellas får ti dager – Document

Mange grekere oppfatter besøket som en provokasjon. I går fikk de høre at troikaen har gitt Hellas ti dager på seg til å omsette løfter til praksis. EU har utsatt utbetalingen av 31 milliarder euro siden juni. Fremdeles er ikke pengene utbetalt. Troikaen – Pengefondet, EU-kommisjonen og Sentralbanken – …

Italia overleverer omstridt budsjettforslag: – Kan skape

Mandag leverer alle landene i eurosonen sine budsjetter til EU-kommisjonen. Da leverer Italia sannsynligvis et budsjettforslag med underskudd på 2,4 prosent av BNP det neste året, i …

Sikkerhedsunionen: Kommissionen vil beskytte EU’s borgere

Sikkerhedsunionen: Kommissionen vil beskytte EU’s borgere bedre European Commission – Press release Brussels, 18 October 2017 . As announced by President Juncker in his 2017 State of the Union Address, the Commission is today presenting alongside its 11th Security Union Report a set of operational and practical measures to better defend EU

EU, Norge i verden og utlandet (spinnangr)

EU og USA vil tjene på en handelsavtale, men uavhengige studier viser at utviklingsland også kan tjene på avtalen i følge Kommisjonen. De vil kunne selge til …

[PDF]

EC Declaration of Conformity – ABB Ltd

EU Declaration of Conformity EU Konformitätserklärung Déclaration UE de conformité Dichiarazione di conformità UE This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer . Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der hersteller /

Jagland frikjenner euroen – framtida.no

– Om EU går i retning av streng­are, sentralisert budsjettkontroll over medlemslanda, kva følgjer får det for demokratiet? – Ville det vere ein fare for demokratiet? Nei, det er det om­­vendte som er faren. Når du ikkje har kontroll med stats­finansane, trugar det demokratiet.

Dag Seierstads EU-side: 2013 – seierstadeu.blogspot.com

EU-kommisjonen tillegges myndighet som ikke er underlagt noen demokratisk eller juridisk kontroll, verken fra EU-parlamentet, fra medlemsregjeringene eller fra EU-domstolen. Fiskalpakten løser heller ingen akutte kriseproblem i land som Hellas, Irland, Portugal, Spania og Italia.

EU-kommisjonen til Ungarn: – Hva er det dere driver med

EU er opptatt av et maritimt initiativ for å stanse trafikken. Men i første omgang konsentrer man seg om kartlegging. Man venter på godkjenning fra FN før man våger å røre båtene, og en av de to libyske regjeringene sier de vil skyte hvis EU-fartøy beveger seg inn i deres territorialfarvann.

www.dr.dk

The operation timed out 12002 127.0.0.1 off http://127.0.0.1/cms/nyheder/politik/EP14/default2.drxml?*ur=resultater&trace=off&getdata=&id= HttpSendRequest error in

[PDF]

MINISTRY FOR ECOLOGIC AND FEDERAL MINISTRY FOR …

2 – carrying out a new study conducted by the European agencies in cooperation with the national agencies of voluntary Member States and IARC / WHO regarding the

Stortinget – Møte tirsdag den 27. mai 2014 kl. 10 – Sak nr. 2

Presidenten: Etter ønske fra utenriks- og forsvarskomiteen vil presidenten foreslå at debatten blir begrenset til 1 time og 35 minutter, og at taletiden blir fordelt slik på gruppene: Arbeiderpartiet 30 minutter, Høyre 25 minutter, Fremskrittspartiet 15 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Venstre 5 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter og Miljøpartiet De Grønne 5 minutter.

EU/EØS-nytt – 17. juni 2015 – Forsiden – stortinget.no

Avtalen vil utfylle bestemmelsene i EØS-avtalen om beskyttelse for vin- og brennevinsbetegnelser. EU skal også signere en tilsvarende avtale med Island. I tillegg ønsker Kommisjonen å avslutte forhandlingene med Kina denne høsten. Både EU og Kina ønsker å beskytte 250 lokale næringsmiddelbetegnelser.