En kort presentasjon av Chantal Mouffes filosofi

En kort presentasjon av Chantal Mouffes filosofi – Forlagsliv

Oppfatningen om vestens politiske utvikling som en rasjonaliseringsprosess er en artikulasjon av en generelt utbredt samfunnsforståelse. Mouffes kritikk av denne liberale forståelsen av politisk utvikling er at den tenderer mot å bli ahistorisk eller hvor historien er etterrasjonalisert.

Simen Andersen Øyen, som skrev – Cappelens upopulære

Simen Andersen Øyen, som skrev etterordet til den norske oversettelsen av Chantal Mouffes Om det politiske (2015) har skrevet et kort blogginnlegg for oss om Mouffes filosofi. I denne upop-utgivelsen er Mouffes tilnærming til politikk at politiske handlinger utgjør logikken for …

Sakprosaoversetterens oppgave – Cappelens Upopulære skrifter

En kort presentasjon av Chantal Mouffes filosofi. Chantal Mouffe (1943–) er en belgisk filosof som befatter seg hovedsakelig med politisk filosofi. Verket Om det politiske ble utgitt i serien Cappelens upopulære i 2015.

Chantal Mouffe – Brunbergs – blog.maktverktyg.com

Jag har tidigare uttryckt viss skepsis till Chantal Mouffes förslag till en agonistisk politik utifrån min läsning av boken Om det politiska (Tankekraft förlag 2008). Med den här föreläsningen lyckades hon kanske inte övertyga mig om det agonistiska projektets förträfflighet, men det blev i alla fall tydligare, inte bara genom hennes

UTSYN: en kort presentasjon om effektivisering av

Watch video · Hvordan kan forskning bidra til en mer effektiv forsvarssektor? Det svarte FFI-forsker Ane Ofstad Presterud i sitt foredrag på UTSYN i Oslo Militære…

Om det politiska bok Chantal Mouffe pdf – enprepardop

 ·

Denna tendens beskrivs ofta Recension av Chantal Mouffes Om det politiska i Arena (5/2008) «De stora ideologiernas epok är över”, förklarade Tony Blair i slutet av 90-talet. demokratin som sådan, enligt den belgiska teoretikern Chantal Mouffe. Hennes skarpsinniga essä Om det politiska är en alarmsignal och en Pris: 200 kr. häftad, 2008.

Om Mouffe och agonismen (en obehaglig historia) – Brunbergs

Chantal Mouffes projekt tycks kort sagt gå helt på tvärs mot mitt eget, som snarare handlar om att undersöka begrepp som ”konfliktlösning”, ”icke-kamp” och ”dekurrens”, ett projekt som tycks leda mot allt det som Mouffe tycks förkasta.

Munin: Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Dagens populismedebatt har hatt overvekt av bidrag som fremhever hvordan populisme utgjør en trussel mot liberale demokratiers eksistens. Målet med denne oppgaven er å nyansere debatten ved å vise at populisme ikke utelukkende bør forstås som en destruktiv kraft, men også som et fenomen med viktige konstruktive sider. Med Chantal Mouffes

Pappa, kom hjem. En diskursanalyse av debatten om

I det videre vil jeg gi en kort presentasjon av Michel Foucaults perspektiver på makt da jeg anser disse som relevante for min oppgave. Maktperspektivet til Foucault forklares som en forståelse av at enhver sannhet er en form for lukking av rommet for fortolkning (Bratberg, 2014:48).

«Misnøye beveger ikke verden» Bokomtale av Chantal Mouffe

Deres kritiske tilnærming er en appell til at mangfoldet («the multitude») kan overvinne en imperialisme («empire») der suverenitet endres av deterritorialisering og den kapitalistiske produksjonsmåten blir erstattet av biomakt og disiplinær kontroll.

[PDF]

Diskursanalyse: et mulig bidrag til – NTNU

diskurs eller en utdanningsdiskurs. Kort sagt er en diskurs en bestemt måte å tale om og forstå verden, eller et utsnitt av verden, på (Jørgensen & Phil-lips 1999). Fra 1970-tallet og fremover oppstår det en rekke teoretiske analyse-retninger, som går under betegnelsen diskursteori og/eller diskursanalyse.

[PDF]

Pragmatism – politik och filosofi – oru.se

Pragmatism – politik och filosofi Idag, när vi skriver in oss i 2000-talets första årtionde, framstår den ameri-kanska pragmatismen som en samhällsfilosofi som starkt bidragit till en radi-kalisering av sättet att se på individ, samhälle och demokrati. Den har även bidragit till …

Kort presentasjon av Sjurelv og Kufaas AS. by Jens

Stikkord om oss og hva vi gjør. Ta kontakt om du vil ha utdypinger. Klikk på fullskjermikontet til høyre. Bruk så pilene.

Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en

Med utgangspunkt i Ernesto Laclau og Chantal Mouffes metodiske diskursanalyse på den ene siden, og Kathleen Woodwards tematiske analyse av «liberal compassion» og «compassionate conservatism» på den andre, sammenliknes retorikken til Ap, FrP og KrF.