Rettergangsmateriale: SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, F/Fa/Fae/L0002: Tingbok, 1813-1822, s. 1

Rettergangsmateriale: SAKO, Eiker, Modum og Sigdal

Søk rettergangsmateriale Innhold rg20090224350123 SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, F/Fa/Fae/L0005: Tingbok, 1872-1926, s. 3 […] Filter: Rettsprotokollside. Klikk for å skru på filtermodus for å bla kun i sider med dette filteret Klikk for å avslutte filtermodus og bla i hele kilden. Side. Gå. Kilde info Lenker Tilbake til

Rettergangsmateriale: SAKO, Eiker, Modum og Sigdal

Søk rettergangsmateriale Innhold rg20090223420003 SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, F/Fa/Fab/L0013: Tingbok, 1796-1804, s . upaginert […] Filter: Registerside. Klikk for å skru på filtermodus for å bla kun i sider med dette filteret Klikk for å avslutte filtermodus og bla i hele kilden. Side. Gå. Kilde info Lenker Tilbake

Rettergangsmateriale: SAKO, Eiker, Modum og Sigdal

Søk rettergangsmateriale Innhold rg20090223370003 SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, F/Fa/Faa/L0072: Tingbok, 1737-1740, s. 2 […] Filter: Rettsprotokollside. Klikk for å skru på filtermodus for å bla kun i sider med dette filteret Klikk for å avslutte filtermodus og bla i hele kilden. Side. Gå. Kilde info Lenker Tilbake til

Rettergangsmateriale: SAKO, Eiker, Modum og Sigdal

Søk rettergangsmateriale Innhold rg20090223370002 SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, F/Fa/Faa/L0072: Tingbok, 1737-1740, s. 1 […] Filter: Rettsprotokollside. Klikk for å skru på filtermodus for å bla kun i sider med dette filteret. Klikk for å avslutte filtermodus og bla i hele kilden

Innhold for Eiker, Modum Og Sigdal Sorenskriveri, Eiker

Eiker, Modum og Sigdal sorenskr. Eiker tinglag Merknader Register Emneknagger Rettsinstans Underrett Rettergang Rettsprotokoller Tingbøker Statlige arkiver Dommere og skrivere