Indirekte og direkte kostnader?

Direkte- og indirekte kostnader – estudie.no

Bedriftens totale kostnader De totale kostnadene er summen av alle faste- og variable kostnader til en virksomhet eller summen av alle direkte og indirekte kostnader. Grensekostnad og differansekostnad Differansekostnader (DK) er en betegnelse vi bruker for å beskrive kostnadsøkningen i et intervall.

Kalkyler-2, direkte og indirekte kostnader – YouTube

Click to view on Bing8:04

May 02, 2013 · En beskrivelse av hva som er bedriftens direkte og inndirekte kostnader. Se gjerne undervisningsekvensen Kalkyler-1 tilleggskalkulasjon først. Etter denne anbefales Kalkyler-3 selvkost.

Author: Ola Onsrud

Indirekte kostnader – Wikipedia

Med direkte kostnader menes kostnader som kan være knyttet til ett bestemt produkt, mens indirekte kostnader er fordelt på flere produkter, og det er opp til ledelsen i bedriften å avgjøre hvordan de indirekte kostnadene skal fordeles på produktene. Lønn, strøm, leie av lokaler, markedsføring, reising og liknende regnes som indirekte kostnader.

Indirekte og direkte kostnader? – Økonomi – VG Nett Debatt

Direkte kostnader: Kostnader som er direkte forbundet med produksjonen av hva det nå er du produserer. Kostnadene kan være både faste og variable. (Variabel kostnad; metallplater til produksjonen. Fast kostnad: Leie av produksjonslokalene) Indirekte kostnader: Kostnader som er nødvendige, men som ikke nødvendigvis ligger «i» produksjonen.

Indirekte kostnader og egeninnsats for EU-prosjekter – PDF

13 13 Økonomisk effekt – eksempel Grunnlagsdata Sum direkte kostnader Andel personalkostnader av direkte kostnader 60 % NTNUs ordinære sats for indirekte av direkte kostnader 40 % personalkostnader Selv med like direkte kostnader, kan totalkostnadene bli ulike, avhengig av type EU-prosjekt Konsekvens av ulike indirekte kostnader

Beregning av indirekte kostnader – Finance & Operations

Indirekte kostnader er kostnadene som påløper for å drive en virksomhet, men som ikke kan direkte tilskrives en bestemt forretningsaktivitet, et produkt eller en tjeneste. Indirekte kostnader gir viktig støtte for generering av fortjenesteskapende aktiviteter.

kostnad – Store norske leksikon

Direkte og indirekte kostnader Ved siden av skillet faste/variable har man ved produksjon av flere varer i samme bedrift også et skille mellom direkte og indirekte kostnader . Direkte kostnader kan uten videre føres tilbake på et bestemt produkt, mens de indirekte kostnader er felles for flere produkter og må fordeles etter et eller annet prinsipp.

Kostnader og kostnadene for en nettbutikk

Under håndtering kostnader er kostnader som er direkte relatert til produktet, som pakking og transport pakken til frakt punkt. Lager En av de største ukjent kostnadsposter innenfor en web-butikk er aksjen / aksjeverdien av produkter å selge. Derfor bør man ikke undervurdere din lagerstyring og kostnader.

indirekte kostnad – Store norske leksikon

Indirekte kostnad, kostnad som ikke direkte kan påføres en bestemt kostnadsbærer, som for eksempel et produkt, fordi den samtidig vedrører flere kostnadsbærere eller produksjonen som helhet, eksempelvis administrasjonskostnader. Slike kostnader må påføres indirekte ved en form for fordeling..