Frihet fra lidelse, individuell selvbestemmelsesrett og døden som kunstverk

Frihet fra lidelse, individuell selvbestemmelsesrett og

Kritikere hevder at dette har skapt et hermeneutisk vakuum hvor døden blir unaturlig og meningsløs. Assistert død, som per i dag er lovlig i en håndfull land, framstilles ofte som et naturlig neste steg i sekulære samfunn, og et vanlig argument er å appellere til individets verdighet og selvbestemmelsesrett. Lidelse fremheves som meningsløs.

Frihet fra lidelse, individuell selvbestemmelsesrett og

Frihet fra lidelse, individuell selvbestemmelsesrett og døden som kunstverk: Antegnelser til en antropologisk undersøkelse av assistert død selvbestemmelsesrett og døden som . kunstverk.

Frihet fra lidelse, individuell selvbestemmelsesrett og

Over the last century, death in western societies has undergone a process of medicalization. Critics claim that this has rendered death unnatural and devoid of meaning. Assisted dying, legal today in a handful of countries, is often portrayed as the natural next step for secular societies, and a common argument is to appeal to the individual’s dignity and autonomy.

University of Glasgow – Schools – School of

Koksvik, G. (2017) Frihet fra lidelse, individuell selvbestemmelsesrett og døden som kunstverk: Antegnelser til en antropologisk undersøkelse av assistert død = Freedom from suffering, individual autonomy, and dying as a work of art: notes towards an anthropology of assisted dying.

Mye lidelse og død kan forhindres | Request PDF

We use cookies to make interactions with our website easy and meaningful, to better understand the use of our services, and to tailor advertising.

Utgaver i tidsskriftet Norsk antropologisk tidsskrift

Frihet fra lidelse, individuell selvbestemmelsesrett og døden som kunstverk Gjenbesøk til Montevarese av Jan Brøgger. Den første italienske utgaven Helse, nasjonalstat og virkelighetspolitikk Jennifer Hays: Owners of learning. The Nyae Nyae Schools over Twenty-Five …

selvbestemmelsesrett – Store norske leksikon

Selvbestemmelsesrett (eller autonomi) innen medisin betyr frihet til å treffe valg av betydning for eget liv og egen helse. Det er den enkelte pasient som bestemmer om han eller hun vil ha den helsehjelpen som …

Dødshjelp: autonomi, selvbestemmelse og konsekvenser; Hva

I en brosjyre som heter «Avliving av allmennlegers Medical Center Groenveld leser vi at miljøet ofte ikke vet hvordan de skal forholde seg til døden av et familiemedlem, og at fra omgivelsestrykk kan utøves på legen for å gripe inn.

[PDF]

Selvbestemmelsesrett og samtykke – legeforeningen.no

Selvbestemmelsesrett og samtykke. Samtykke ut fra pasientens handlemåte og omstendighetene for øvrig er sannsynlig at hun eller han godtar mangler samtykkekompetanse etter annet ledd og som har eller antas å ha en alvorlig sinnslidelse eller motsetter seg helsehjelpen, kan bare

Gullstandard – – for individuell frihet

Høyresiden vil da ikke godta noen innskrenkninger i individuell frihet, og da heller ikke de ønsker om innskrenkninger som kommer fra enkelte muslimer; høyresiden er ikke bare for full bevegelsesfrihet, men er også for likestilling mellom menn og kvinner, for full likestilling for homofile, og for full ytringsfrihet (inkludert retten til å bedrive blasfemi).

[PDF]

Individets frihet, i fellesskapet, på jorda – duo.uio.no

frihet, formulerer jeg et begrep om levende frihet, som vil vise at individets frihet blir til i relasjoner til naturen og andre mennesker: Måtehold i relasjon til naturen, i likhet med hensyn overfor andre mennesker, skader ikke friheten, men bidrar heller til å gjøre den virkelig.

Frihet til å eie vår egen død? – Minerva

Selvbestemmelsesrett. Jeg registrerer at den prinsipielle debatten om aktiv dødshjelp i Norge først og fremst handler om kontroll og selvbestemmelse – friske mennesker som forestiller seg hvordan det er å være svak eller syk. Moderne individ som ønsker kontroll over …