Døden og livets utganger

«Om livets to utganger» – Dagen.no

Ingen av dei argumenta og tilvisingane som Olav H. Kydland listar opp 16. oktober rokkar ved påstandane mine om fortaping og tilinkjesgjering. Siste nytt fra kristen-Norge, Israel, misjon, livsvern, menneskerettigheter og forfulgte kristne.

Ove Sandvik: Livets to utganger

Livets to utganger Det pågår for tiden en debatt i den kristne dagspressen om livet har to utganger eller om alle blir frelst til slutt. Går vi til den rette kilde, Guds ord, er svaret ikke til å ta feil av.

Døden og livets utganger – Eyvind Skeie

Døden og livets utganger. Posted on 12. oktober 2016 by Eyvind. Noen linjer fra Tekstverkstedet for Allehelgensdag 2016. Tekstverkstedet finnes som app på de fleste plattformer. I dette budskapet finnes livets alvor og livets glede, men også dødens alvor og håpets kraft.

Livet og døden | Spørgsmål om livet og døden | JW.ORG

Få svarene på nogle af de mest almindelige spørgsmål om livet og døden. Bibelens logiske forklaringer vil måske overraske dig.

Til Kristne i Endetiden: Døden er oppslukt til seier!

Om du skal oppleve sykdom og lidelse og en dag må dø og legges i grav, så er ikke døden det siste. Du skal få oppleve at det er utganger fra døden for den som tror på Jesus. For én dag skal basunen lyde og Jesus kommer igjen i sin kraft og herlighet, og da skal alle de som hører Ham til først oppstå, og de skal oppstå uforgjengelige, til livets oppstandelse.

Lærer Bibelen at livet bare har to utganger

Men de onde og vantro er utenfor portene (Åp. 22:15). Dersom dette stemmer så synes dette problematisk å forene med det tradisjonelle synet på livets to utganger. For dersom “vi” skal herske over nasjonene, hvem er da nasjonene? Og hvem er de utenfor portene i Åp. 22:15? Dette til refleksjon og …

Døden er livets skygge – Kristeligt Dagblad

Dermed må den almene befolknings opfattelse være, at døden er livets skygge. Altså fortolket således, at livet er det oprindelige, og at døden er skabt af livet. Ligesom …

Hva skjer etter at vi dør? by Randi Irene Ådnanes on Prezi

Livet har to utganger Dommen 11 Og jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den. Jord og himmel flyktet bort fra hans ansikt og var ikke lenger til. 12 Og jeg så de døde, både store og små: De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok.

Tanker og reaktioner ved livets afslutning – Kræftens

Andre bliver kede af det og sorgfyldte over det, de skal tage afsked med. Nogle bliver urolige og utrygge ved tanken om livets afslutning. Andre igen har svært ved at erkende, at døden er nært forestående, og holder fast i håbet om at overleve – måske helt til sidste åndedrag.