Teamkoordinator/sosiallærer

Teamkoordinator/sosiallærer – Nøklevann skole – Oslo

Nøklevann skole søker en spesialpedagog til en kombinert stilling – 50 % teamkoordinator for spesialgruppene og 50 % sosiallærer for spesialgruppene samt 1.-2. trinn ved skolen. Som teamkoordinator har du ansvaret for å koordinere teamets arbeidsoppgaver og delegere disse mellom teammedlemmene.

Ledig stilling Oslo kommune Teamkoordinator/sosiallærer

Som teamkoordinator har du ansvaret for å koordinere teamets arbeidsoppgaver og delegere disse mellom teammedlemmene. Du har et tett samarbeid med skolens ledelse og sikrer informasjonsflyt til …

Top 19 Rektor profiles at Halden Kommune | LinkedIn

Adjunkt med tilleggsutdanning at Lærer i Halden kommune fra 2000. Ass.rektor i Halden kommune fra 2013.

Hjortsberg skole : Ansatte

 ·

Ann Kariin Depui Rektor: Epost arb.: Tlf. arb.: 69 174972 Mobil: 93008769 : Sigrun Staal Hafstad Assisterende rektor: Epost arb.: Tlf. arb.: 69174971

[PDF]

Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole

Teamkoordinator Teamkoordinator Avdelingsleder 9. trinn Teamkoordinator Teamkoordinator Avdelingsleder 10. trinn Teamkoordinator Teamkoordinator Ass. Rektor. Oslo kommune • Rådgiver og sosiallærer i klassene • Samtalegrupper • Faddertur • Nettvett • Læringsstrategier Nordberg skole – Den beste starten på fremtiden 15. Oslo kommune

Arbeidsinstruks for Sokndal Skole – PDF – docplayer.me

Veilede elevene i fht. læring, trivsel og utvikling (faglig og sosial kompetanse) Henvise elever videre til PPT/ helsesøster/ rådgiver/sosiallærer ved behov. Holde Spes.ped-team fortløpende orientert om situasjonen for elever med IOP.

[PDF]

Arbeidsinstruks for Sokndal Skole – minskole.no

Sosiallærer deltar i skolens spesialpedagogiske team etter behov, og er kontaktperson for PPT når det gjelder sos.ped.saker. Sosiallærer skal samarbeide med SFO og helsestasjon.

Ansatte – Tromsø kommune

Informasjon om ansatte i Tromsø kommune. Ansatte i Tromsø kommune kan endre egne opplysninger på selvbetjening.tromso.kommune.no

Alle elever og ansatte på Hauketo skole skal oppleve et

Tydelige rutiner på hvem, når, hvor og hvordan i forbindelse med inspeksjon. Alle som opplever en hendelse eller situasjon en opplever som krenkende ovenfor en annen part, skal rapportere inn dette til nærmeste leder. Kontaktlærer /faglærer Kontaktlærer Kontaktlærer, sosiallærer, ledelsen.

rabås – Ansatte – Tromsø kommune

Informasjon om ansatte i Tromsø kommune. Ansatte i Tromsø kommune kan endre egne opplysninger på selvbetjening.tromso.kommune.no

Idd skole : Ansatte

 ·

Idd skole ligger i Halden. Den har ca. 280 elever

Barnevern jobber | Indeed.com

246 ledige jobber som Barnevern er tilgjengelig på Indeed.com. Kontaktperson, Sosiallærer, Barnevernkurator og mer!

Skolebasert kompetanseutvikling – en strategi for læreres

New York. Ballantine. Iver Hole har arbeidet mange år i ungdomsskolen i Bjørnsrud, H. (2014). Den inkluderende fellesskolen. Røyken kommune. Han har vært vikarlærer, faglærer, Læringskraft for elever og lærere? Oslo: Gyldendal kontaktlærer, sosiallærer, rådgiver, undervisnings- akademisk.

PDF – spotidoc.com

Iver Hole har arbeidet mange år i ungdomsskolen i Røyken kommune. Han har vært vikarlærer, faglærer, kontaktlærer, sosiallærer, rådgiver, undervisningsinspektør, og i perioden 1983–2014 rektor på Slemmestad ungdomsskole. Han har vært og er særdeles opptatt av utviklingsarbeid.

For Bup jobber i Oslo | Indeed.com

10 ledige jobber som For Bup er tilgjengelig i Oslo på Indeed.com. Sosiallærer, Kommunepsykolog, Psykolog og mer!