Årsberetning 2011

[PDF]

Årsberetning 2011

Årsberetning 2011 Funktionen som referencelaboratorium for kemiske miljømålinger blev etableret i 1976. Den udbydes af Miljøministeriet, Naturstyrelsen som rammekontrakt, hvis indhold fastlægges fra år til år. Funktionen varetages i øjeblikket af Eurofins Miljø A/S.

Årsberetning 2011 by UlykkesPatientForeningen – Issuu

PTU ÅRSBERETNING 2011 LEDELSESBERETNING. LEDELSES BERETNING Et år med store forandringer Sidste halvår af 2011 vil blive husket for den omfattende til- …

[PDF]

Årsberetning 2011/2012 – ssg.dk

2011/12 at investere i 1.000 nye affugtere til en samlet pris af 4 mio. kr. 14 Omsætningen i 2011/12 blev 440 mio. kr., hvilket er et fald på 32 mio. kr. i forhold til 2010/11. Faldet i omsætningen var helt forventeligt og udtrykt i årsrapporten for 2010/11 som følge af, at 2010/11 var præget af det historiske skybrud i juli 2011.

Insero Horsens – Årsrapport og årsberetning 2011 – YouTube

Click to view on Bing10:41

May 03, 2012 · Insero Horsens – Årsrapport og årsberetning 2011.

Author: Insero Horsens
[PDF]

Oslo kommune Byantikvaren Årsberetning 2011

Byantikvarens årsberetning 2011 Side 5 av 46 Byantikvaren hadde pr. 31.12.2011 25 faste stillinger (24,4 årsverk pga at enkelte medarbeidere midlertidig arbeider i 80 eller 90% stilling) organisert i to kulturminnefaglige avdelinger og en administrasjonsavdeling.. Byantikvaren hadde totalt 29,4 årsverk utført i 2011.

ÅRSBERETNING 2011 7. Kla – yumpu.com

ÅRSBERETNING 2011 7. Kla Skema 9 Antal klager ÅRSBERETNING 2011 Antal afgørelser 2008 2009 2010 Antal klager

[PDF]

Revisornævnets Årsberetning 2011 – erhvervsstyrelsen.dk

1. Formandens beretning for 2011 For Revisornævnet blev året 2011, som der hermed afgives beretning for, skelsættende i flere henseender. For det første satte sagstilgangen rekord. Nævnet modtog i alt 132 sager i 2011, hvorved den hidtidige rekord på 94 sager, der blev sat i 2010, allerede blev distanceret.

Årsberetning 2011 – slidegur.com

Innvilgelse Årsberetning NESK 2011 13 Innmat årsberetning 11.qxd:Årsberetning 08 27.03.12 09.02 Page 14 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd av prosjektet var helt avhengig av praktisk og økonomisk støtte fra NESK/NGK, og hundeklubbene er derfor med i styringen av prosjektet.

[PDF]

Årsberetning 2011 – DSKB

Årsberetning 2011 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi 5 Forord Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF) er en stor, moderne drifts- og forskningsafdeling med godt 280

[PDF]

Årsberetning 2011 – rm.dk

Årsberetning 2011 4 Med en vision om at være en globalt konkur-rencedygtig region – blandt de bedste i Europa, så har der været nok at gøre i disse tider, hvor virksomhederne kæmper for blot at opretholde produktionen, arbejdsstyrken mere end nogen-sinde skal sikre sig de bedste kompetencer og

Årsberetning 2011 – spotidoc.com

Årsberetning 2011 + • Tolga-Os Sparebank Årsmelding 2011 1 • Tolga-Os Sparebank INNHOLD: 2 Tillitsvalgte i Tolga-Os Sparebank 2011 side 3 Årsberetning 2011 side 4-11 Resultatregnskap side 12-13 Balanse, eiendeler side 14 Balanse, gjeld og egenkapital side 15 Noter til resultatregnskap og balanse 2011 side 16-17 Noter side 18-32

Årsberetning 2011/2012 – DanskeMotorCyklister

Årsberetning 2011/2012 Generelt De sidste års megen focus på uheld med motorcykler har heldigvis været nærmest fraværende i foråret 2012, og heldigvis gav efteråret 2011 heller ikke de store overskrifter i …

ÅRSBERETNING 2011 6 – yumpu.com

ÅRSBERETNING 2011. ÅRSBERETNING 2011 6. ÅRSBERETNING 2011 FORORD Det Psykiatriske Patientklagenævn for Statsforvaltningen Syddanmark afgiver hermed sin årsberetning om nævnets virksomhed i 2010, jf. § 39 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien.Beretningen tjener til formidling af viden om nævnets arbejde både til en bredere of- fentlighed samt mere specifikt til Psykiatrien i

Folketingets Ombudsmands Årsberetning 2011 – YouTube

Oct 20, 2012 · Kort introduktion til Folketingets Ombudsmands Årsberetning 2011 og dets tilhørende subsite ved Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Se mere på http://beretning2011