Sterkere fylker eller ingen fylker

Sterkere fylker eller ingen fylker | Nordnorsk Debatt

Sterkere fylker eller ingen fylker Når det nå strides om et nytt fylke i nord, er det fort gjort å glemme den politiske situasjonen i forkant: H og FrP ville fjerne fylkeskommunen som forvaltningsnivå og gi kommunene oppgavene.

Sterkere fylker eller ingen fylker – Framtid i Nord

Sterkere fylker eller ingen fylker Når det nå strides om et nytt fylke i nord, er det fort gjort å glemme den politiske situasjonen i forkant: H og FrP ville fjerne fylkeskommunen som forvaltningsnivå og gi kommunene oppgavene.

«Sterkere fylker eller ingen fylker» – itromso.no

Større fylker enn Troms og Finnmark ville absolutt bidra til å realisere større oppgaveflyttinger, kunne ta mer regionalt ansvar og skaffe flere attraktive kompetansearbeidsplasser.

Folk, fylker og følelser – Bergens Tidende

 ·

Folk, fylker og følelser. Nei, regjeringen legger ikke ned fylker, og ingen frarøves sin identitet verken som hordalending, finnmarking eller tromsværing.

Mona Jørgensen | Nordnorsk Debatt

Sterkere fylker eller ingen fylker. 8. 30. Annonse. Delta i debatten! Nordnorsk debatt er åpent for alle. Vi ønsker innlegg fra deg. @ NN debatt. Kontakt oss. Rådhusgata 3 boks 2515

Diskusjon:Norges fylker – Wikipedia

Det er mulig at norsk kontinentalsokkel hører hjemme i artikkelen ISO 3166-2:NO – om undernasjonale nivå i Norge, sammen med Svalbard og Jan Mayen, men ingen av …

Historiske fylker ·

FYLKER MED MYE OPPDRETTSFISK HAR DÅRLIGERE …

Fylker med lite eller ingen akvakultur (Østfold, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder), kan vise til langt bedre prognose i forhold til fylker med mye oppdrettsfisk (Rogaland, Hordaland, Sogn- og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark) i perioden 1983-2016.

STORTINGET , FYLKER – Alt du må vite om det nye norgeskartet

Ansvarlig statsråd Monica Mæland (H) deltok også i debatten og sa at færre fylker vil gi sterkere fylker og bidra til å «å styrke lokaldemokratiet og vekstkraften».

Norges fylker – Wikipedia

Det var opprinnelig 20 fylker, hvorav 2 byer, Bergen og Oslo var egne fylker. Etter at Bergen gikk inn i Hordaland i 1972 og trøndelagsfylkene ble slått sammen i 2018, har det vært 18 fylker i Norge.

Bakgrunn ·

Norges 19 fylker blir til 10 regioner – Dagbladet

(Dagbladet): Norges 19 fylker blir til ti regioner bekreftet Høyre, Frp, Venstre og Krf på en pressekonferanse på Stortinget i dag hvor det også ble klart at Norge får 68 færre kommuner.

Dødelighet av hjerteinfarkt i fylker og helseregioner i

Videre kan flyttinger ha påvirket dødelighetsmønsteret ved at personer med høy eller lav risiko har flyttet inn og ut av fylker. KONKLUSJON Over en 40 års periode har det vært samme tendens i endringene av dødeligheten av hjerteinfarkt i samtlige fylker.

Hvorfor vil egentlig politkerene slå sammen fylkene

Gitt premisset «fylker som ikke ønsker å bli slått sammen», så burde det være enkelt å si «de skal ikke bli slått sammen», hvis det er det som er ståstedet.

15 fylker uten lovfestet tilbud til hjertesyke barn

 ·

15 fylker uten lovfestet tilbud til hjertesyke barn. Bare fire fylker følger opp retten hjertesyke barn har til oppfølging i hverdagen. Ole Fredrik Tunheim Wanderås (13) er hjerteoperert tre ganger. Det har vært lite eller ingen hjelp og støtte å få fra det offentlige.

Norges fylker – Gruble.net

Klarer du å klikke riktig? Finner du alle fylkene i Norge?

Dødelighet av hjerteinfarkt i fylker og helseregioner i

 ·

For menn er ingen av fylkene kommet ned på nivået i 1951-55, mens for kvinner er dødeligheten i1991-94 lavere i fire fylker.