Erfaringer fra møte med familievernkontoret

Erfaringer fra møte med familievernkontoret – HiOA

Erfaringer fra møte med familievernkontoret. Familievernkontorene har den senere tiden opplevd en økning i antallet klienter med minoritetsbakgrunn – særlig når det gjelder mekling i forbindelse med …

Minoritetsperspektiver på norsk familievern Klienters

1. 2 Minoritetsperspektiver på norsk familievern Klienters erfaringer fra møtet med familievernkontoret Gro Saltnes Lopez Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 9/2007. 3 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble opprettet i 1996 og er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter.

Minoritetsperspektiver på norsk familievern. Klienters

 ·

Denne rapporten tar utgangspunkt i erfaringer kvinner og menn med ulik minoritetsbakgrunn har fra møtet med familievernkontoret. 19 menn og 15 kvinner med ulik minoritetsbakgrunn har blitt intervjuet om deres erfaringer med familievernkontoret, spesielt meklingen.

Minoritetsperspektiver på norsk familievern – HiOA

Denne rapporten tar utgangspunkt i erfaringer kvinner og menn med ulik minoritetsbakgrunn har fra møtet med familievernkontoret. 19 menn og 15 kvinner med ulik minoritetsbakgrunn har blitt intervjuet om deres erfaringer med familievernkontoret, spesielt meklingen.

Reidar Hofsøy Sosionom/familieterapeut Familievernkontoret

Reidar Hofsøy Sosionom/familieterapeut Familievernkontoret i Tromsø Presentasjonen bygger på erfaringer fra prosjekt 2004-07 i samarbeid med ATV samtaler med barn i prosjektperioden og senere.

familievernkontoret – Barnerettsbloggen

Det som mange foreldren ikke er kjent med, og tydeligvis ikke gjøres kjent med i møtet på familievernkontoret, er at mekleren ikke har noen som helst makt til å bestemme noe som helst. Familievernkontoret er en fotballbane. Lagene får møte og spille selv.

[PDF]

Tid for trøst – Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Målet med prosjektet har vært å innhente kunnskap om kvinner og menn med minoritetsbakgrunn og deres erfaringer og opplevelser fra møte med familievernkontoret og å utforske betydningen av etniske og kulturelle forskjeller i møtet mellom klienter med …

Slik kan du skape et godt møte – bufdir.no

Foreldrene vil ofte møte deg med spørsmålet: «Kan jeg stole på deg?» Foreldrene kan ha dårlige erfaringer fra møter med det offentlige hjelpeapparatet eller at de har blitt møtt med fordømmelse eller blitt urettferdig behandlet i tidligere møter med hjelpesystemet.

[PDF]

allmennprosess – domstol.no

Familievernkontoret og tingretten kan hjelpe mor og far med å bli enige. Du kan møte alene eller sammen med advokat. Dommeren vil spørre deg om litt forskjellig: Hva tror du barnet ønsker Den sakkyndige er også aktivt med. Hjelp fra den sakkyndige gjør det lettere å finne gode løsninger.