Effekt av ernæringsveiledning til pasienter med kreft

Effekt av ernæringsveiledning til pasienter med kreft

I Tyskland ble det gjennomført en studie som undersøkte effekt av individuell ernæringsveiledning med ernæringsfysiolog før, under og to måneder etter strålebehandling hos 38 pasienter med kreft i hode-halsregionen, sammenlignet med standard oppfølging av sykepleier (13).

Effekt av ernæringsveiledning til pasienter med kreft

Hos pasienter med kreft i hode-hals regionen er forekomst av underernæring 67 prosent, mens hos pasienter med kreft i mage-tarmtraktus er underernæring rapportert hos 80 prosent av …

Effekt av ernæringsveiledning til pasienter med kreft

We use cookies to make interactions with our website easy and meaningful, to better understand the use of our services, and to tailor advertising.

[PDF]

Effekt av kostholdsveiledning hos pasienter med kreft

Tittel Effekt av kostholdsveiledning hos pasienter med kreft English title Efficiency of dietary counseling for patients with cancer Institusjon Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Kreft og ernæring by Thithi Hoang on Prezi

Effekt av ernæringsveiledning til pasienter med kreft av Stenling og Nortvedt (2011) Effect of an oral mucositis protocol on quality of life of patients with head and neck cancer treated with radiation therapy av …

Effekt av fysisk trening for personer med kreft – FHI

Seks studier inkluderte pasienter med risiko for å utvikle lymfødem og to studier inkluderte pasienter diagnostisert med lymfødem. Treningen ble i hovedsak gjennomført under veiledning av fysioterapeut eller en autorisert trener og varte fra to til 18 måneder. Oppstart av treningen varierte fra fire uker til fem år etter operasjonen.

[PDF]

Utfordringer med ernæring – brage.bibsys.no

Resultat: Artiklene handler om effekt av ernæringsveiledning til pasienter med kreft, om barrierer, rutiner og holdninger for ernæring blant helsepersonell, og om å …

[PDF]

IS-1976 Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft

5 Andre tilbud med betydning for rehabilitering av pasienter med kreft 33 5.1 Kreftforeningens tilbud til kreftpasienter 33 5.2 Nasjonalt kompetansetjeneste for langtidseffekter etter kreftbehandling 34 5.3 Arbeidsgruppe for oppfølging av kreftoverlevere med særlig fokus på seneffekter 36 5.4 Andre tilbud 36

Alternativ behandling uten effekt på kreft – VG

 ·

Alternativ behandling har ikke dokumentert effekt på pasienter med kreft, ifølge en gjennomgang av forskningen på feltet.

Norske forskere med nytt gjennombrudd: Spesialbehandling

 ·

Ikke alle har effekt. Totalt 26 pasienter har vært med i studien. Av disse fant forskerne behandling til 13. Seks personer hadde effekt av behandlingen, hvorav fire hadde langvarig effekt.

[PDF]

cellegiftsbehandling på sykehus?” ”Å spise krever ingen

å bruke har vi funnet på Sykepleien forskning med søkeordene «kreft», her valgte vi oss ut artikkelen «Effekt av ernæringsveiledning til pasienter med kreft». Den andre artikkelen vi har brukt fant vi på Oria med søkeordene «malnutrition» og «counselling». Denne artikkelen er

Udokumentert effekt av alternativ kreftbehandling

Udokumentert effekt av alternativ kreftbehandling Alternativ behandling har ikke dokumentert effekt på pasienter med kreft, ifølge en gjennomgang av forskningen på feltet. Derimot er det påvist bivirkninger ved noen av de alternative behandlingsmetodene.