Misfornøyd med strømmåleren (AMS)? : Forbrukerrådet

Misfornøyd med strømmåleren (AMS)? : Forbrukerrådet

Smarte strømmålere, også omtalt som AMS, erstatter den gamle strømmåleren i sikringsskapet ditt innen utgangen av 2018. Den nye måleren registrerer kontinuerlig hvor mye strøm du bruker, og innrapporterer forbruket ditt hver time.

Misfornøyd med strøm- eller nettselskapet? : Forbrukerrådet

Hvis du ønsker å klage på strømmåling, faktura eller pris, må du først ta kontakt med strømselskapet ditt. Noen ganger kan prisen være en annen enn det du mener var avtalt, i andre tilfeller kan det være snakk om ren feilfakturering.

[PDF]

NVE løper fra ansvaret for helseskader fra AMS-prosjektet sitt

som forbindes med vedvarende inflammasjon. Noen får akutte virkninger, andre først over tid. Solid forskningsdokumentasjon om dette er lagt fram gang på gang av fagfolk kloden rundt. Et sammendrag, med anbefalinger om grenseverdier som bygger på dagens kunnskapsstatus er nylig kommet på dansk (se bloggpost 16.06.2017).

Nei til smartmeter- Nesodden – Posts | Facebook

Vi er det eneste landet i EU som har innført AMS, og mange har gitt klart uttrykk for at AMS er i strid med grunnleggende rettigheter til privatliv og den enkeltes personvern. I tillegg har mange gitt klart uttrykk for at AMS også kan gi helsemessige konsekvenser, i tillegg til at det skjer en systematisk overvåking.

Sissel Halmøy – Hei Forbrukerrådet, nettselskapene er i

Hei Forbrukerrådet, nettselskapene er i full fart med å installere såkalte «smarte» målere (AMS) hos alle i Norge. Det er 3 grunner til at man IKKE bør gjøre det:

[PDF]

Smartmålere: Netteierne jukser med teknisk informasjon

Sammenlignet med en mobiltelefon som er aktivt i bruk er sende-effekten fra en AMS måler 1 meter fra måleren kun 1/10.000 del i forhold til en mobiltelefon holdt opp mot øret et par centimeter fra øret, der målinger normalt gjøres. (Mange tror at målinger gjøres inntil øret, men det er feil.

AMS skal redusere forbruket, men uten skjerm bruker

Studier fra Canada viser at strømforbruket kan reduseres med 6,5 prosent med påmontert display på den nye typen strømmåleren AMS som skal inn i alle norske hjem innen 2019.

Forbrukerrådets husleiekontrakt – PDF

På Forbrukerrådets hjemmeside finn de informasjon om reglar i husleigeforhold, skjema ved overtaking av bustad, og inventarliste og tilbakeleveringsskjema. Denne leigekontrakten regulerer saman med husleieloven leigaren og utleigaren sine rettar og plikter i leigeforholdet.

Frisklufts- /gjenvinningsanlegg – Google Groups

Apr 28, 2002 · Er det noe jeg er misfornøyd med så er det at det iser mye ved minusgrader. og strømmåleren flyr som en vindmølle i storm, for å hindre at anlegget fryser igjen, da skal du helst ha > I følge Forbrukerrådet er dette to produkter som er omtrent like dårlige: For ikke å si: Like gode.

Nordlys: Valgperioden 2007 – 2011: desember 2008

De som følger godt med i kommunesektoren vet at mange kommuner bryter loven. Jeg har funnet frem en artikkel hos Forbrukerrådet som viser at kommuner har bommet grovt på gebyrene. Regningen fikk forbrukerne fordi politikerne ikke klarte å sette grenser for politikk.

AMS – lær deg ordet med en gang – NRK Telemark – Lokale

AMS står for «automatisk strømmåling». Systemet gjør at forbrukeren betaler det strømmen koster til en hver tid.

Babyverden.no on Instagram: “Basert på anbefalinger fra

 ·

babyverden.no Basert på anbefalinger fra AMS, og testene Plus Test og ADAC/ICRT har Forbrukerrådet kommet med sine anbefalinger for de beste barnebilstolene i ulike kategorier.

Nederlandsk studie: Smarte strømmålere viste store feil

 ·

– Studier av hvordan AMS fungerer i praksis er viktig. Den nederlandske studien viser at det kan være store feil med elektroniske målere. Det er derfor viktig at dette blir grundig testet, siden AMS-utrulling berører alle husstander i Norge.

ISOWQ – Audit of website forbrukerradet.no from 17 Aug

Detailed Analysis of website forbrukerradet.no from 17 Aug 2016 (Wed) including ISOWQ Rank for marketing strategies, optimisation and text contents.