@jensstoltenberg talte til oss på twitter: digitalt fødte objekter som kulturarv

[PDF]

7. @JensstoltenBerg talte til oss pÅ tWitter: digitalt

168 VIDEN I SPIL · FORSKNINgSBIBLIOTEKERS FUNKTIONER I FORANDRINg 7. @JensstoltenBerg talte til oss pÅ tWitter: digitalt Fødte oBJekter soM kUltUrarV yngvil Beyer innledning1 YouTube-filmer, en e-postforsendelse med et 1500-siders vedlegg, hun-

@jensstoltenberg talte til oss på twitter: digitalt fødte

Beyer, Yngvil Nesheim . @jensstoltenberg talte til oss på twitter: digitalt fødte objekter som kulturarv. Viden i spil – forskningsbibliotekers funktioner i forandring. 2012, 168-193 Samfundslitteratur

@jensstoltenberg talte til oss på twitter: digitalt fødte

@jensstoltenberg talte til oss på twitter: digitalt fødte objekter som kulturarv . By Yngvil Nesheim Beyer. Abstract. Helene Høyrup, Hans Jørn Nielsen og Birger Hjørland (red.) Viden i spil. @jensstoltenberg talte til oss på twitter: digitalt fødte objekter som kulturarv . …

BCNM New Media Students showcase Research at Spring

Recent publications include “Using DiscoverText for Large Scale Twitter Harvesting” in Microform and Digitization Review (vol. 41, no. 3-4, 2012) and “@jensstoltenberg talte til oss på twitter, digitalt fødte objekter som kulturarv” in Viden i spil (eds. Høyrup, Helene et.al., Samfundslitteratur, 2012).

AiM research group – Department of Philosophy, Classics

AiM research group Ina Blom is Professor at the Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas at the University of Oslo and leader of the AiM project.Her fields of research are modernism/avant-garde studies and contemporary art, with a particular focus on media aesthetics and the relationship between art, technology, media and politics.

[PDF]

indhold – cbspress.dk

7. @jensstoltenberg talte til oss på twitter: digitalt fødte objekter som kulturarv · 168 yngVil Beyer innledning · 168 artikkelens oppbygning · 170 del 1. tradisjonell samlingspolitikk · 170 del 2. Å arkivere en hendelse: 22. juli – en empirisk gjennomgang · 176 Bruken av twitter · …

Viden i spil | Samfundslitteratur

5. Forskningsbibliotekers udstillingsvinduer og digitalisering som opmærksomhed · 129. 6. Viden i spil KVINFOs biblioteks digitale informationsformidling · 153. 7. @jensstoltenberg talte til oss på twitter: digitalt fødte. 8. Metadata i spil · 194. 9. Informationssøgning på højt niveau?

St.meld. nr. 24 (2008-2009) – regjeringen.no

4.9.5 Fra fysisk til digitalt dokument. Arkivmaterialet som har blitt til på fysiske medier – papir, fotonegativer og -positiver, lydbånd, film osv. – må gjennom en digitaliseringsprosess for konvertering av innholdet til digital form.

PARAGONE nr. 3 – Teknologi by Paragone – Kunsthistorisk

David Haberstich, fotografihistoriker og kurator, kategoriserer tre essensielle måter fotografiet relaterer til billedkunsten på: 1. som kilde eller referanse i den skapende prosessen, 2. som et

Kommunikasjon og kultur 3 by Nasjonal digital læringsarena

Kommunikasjon og kultur 3. Fagstoff til eksamen Innhold på ndla.no er nå tilgjengelig i PDF- eller ePub-format som hjelpemidler til eksamen. Disse filene kan lagres på egen datamaskin og leses

MUSIKKOPERATØRENE AS NYHETER / UKE Følg oss på Facebook

1 MUSIKKOPERATØRENE AS NYHETER / UKE Følg oss på Facebook: og Twitter: Nyhet Div art -Sannhet på boks-en hyllest til Raga Rockers (12 x vinyl, 12 x CD boks) Onsdag den 18/ slippes cd- og vinylboksen «Sannhet på boks», hvor mer eller mindre hele musikk-norge skal være med å hylle Raga Rockers. Raga Rockers er et av de store arbeidsjernene i norsk rock.

TIDSSKRIFT FOR HISTORIE NR – PDF Free Download

Buddhistisk storytelling som middel til salg på markedet har sin pendant hos mediernes anvendelse af samme symboler. I mediernes nødvendige iver efter gode historier har repræsentativitet og kompleksitet specielt inden for religionernes verden ofte trange kår.

ifp-08.ifp.uiuc.edu

Det var vanlig praksis å bygge skrogets øvre deler i lettere trevirke mens det ble gjort plass for ballast i bunnen for å tynge ned skipet Som orlogsskip hadde Vasa en tung bestykning kanonene var fordelt på to gjennomgående dekk Vanlig praksis var å ha de tyngste på nedre kanondekk og de lettere på mellomdekk eller øvre dekk som et