Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune ppt laste ned

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune ppt laste ned

4 Om oss De tre eiendomsforetakene står sammen for om lag 90 prosent av Oslo kommunes bygningsmasse Prosjektet ble satt i gang februar 2010 og er basert på politiske føringer og krav vedtatt i Oslo kommune, og innsamling av erfaringer ved bygging og drift og vedlikehold av kommunens eiendommer Felles kravspesifikasjon strukturerer blant annet prosessene i tilknytning til …

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Sykehjem :// Side 2

3 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Sykehjem 2012 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. Bøkene er resultat av flere års samarbeid mellom kommunens byrådsavdelinger, kommunale foretak og etater.

PPT – Kravspesifikasjon PowerPoint Presentation – ID:6129195

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012 -. helen knutsen prosjektansvarlig undervisningsbygg oslo kf. om oss. kommunale eiendomsforetakene (ubf, bby, oby), eier/drifter/forvalter 90 prosent av oslo kommunes bygningsmasse bøkene

Kravspesifikasjon 2010 – Felles kravspesifikasjon for Oslo

Kravspesifikasjon 2010 – Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune

PPT – Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig Undervisningsbygg Oslo KF. Om oss. Kommunale eiendomsforetakene (UBF, BBY, OBY), eier/drifter/forvalter 90 prosent av Oslo kommunes bygningsmasse Bøkene omfatter formålsbygg: Barnehager Sykehjem Omsorgsbygg

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012

3 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. Bøkene er resultat av flere års samarbeid mellom kommunens byrådsavdelinger, kommunale foretak og etater.

FKOK enkeltleiligheter – Felles kravspesifikasjon for Oslo

FKOK enkeltleiligheter – Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. download Report Sertifikat Sintef (last ned) More information . Norsk bygningsfysikkdag 2012. More information . …

F O REL Ø PIG UT KAST – Felles kravspesifikasjon for Oslo

F O REL Ø PIG UT KAST – Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. Similar documents. FKOK Merkesystem – Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. More information . Juni 2015 – Kirkens Bymisjon. Klikk her for å laste ned. More information . Veileder for Hovedprogram utstyr.

FKOK boligbygninger – Felles kravspesifikasjon for Oslo

FKOK boligbygninger – Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune +

Skoleanlegg del 3 tekniske krav – Felles kravspesifikasjon

FDV presentasjon – Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune Innføring FKOK Miljøboka – Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune Overordnet innføring i FKOK prosjektet

Standard kravspesifikasjon for Oslo kommune – fkok.no

Kurs. Det arbeides med kursopplegg for 2017, vi vil komme tilbake med ytterlig informasjon så fort det foreligger. Her vil vi etter hvert legge ut informasjon om kurs i andre systemer som har relasjon til det som kreves i de forskjellige kravspesifikasjoner.

[PPT]

No Slide Title

 · Web view

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012FDV leveransekrav. Helen Knutsen . Prosjektansvarlig. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune 2012. Agenda. Hvorfor FDV leveransekrav. Bruk av FDV leveransekrav. Leveransekrav entreprenør. Generelle krav til leveransen. Eks på FDV leveranse. Maler og skjemaer.

[PPT]

No Slide Title

 · Web view

Felles kravspesifikasjon for Oslo Kommune Merkesystem er laget for å standardisere merking av bygg og anlegg for Oslo kommune. Bygger på Statsbyggs prosjekteringsanvisning PA 0802 Tverrfaglig merkesystem (TFM), med tilpasninger for Oslo kommune.

[PPT]

No Slide Title

 · Web view

Må ikke forveksles med Overordnede krav for Oslo kommune, som miljøkrav, LCC, bevaring, universell utforming mv. (gitt i egen bok) Er overordnede krav for skoleanlegg. Akustikk . Energi og vann. Generalitet og fleksibilitet – reservekapasiteter. Bygningskonstruksjon og bygningstekniske hjelpearbeider . Våtrom. Inventar og kunst

50 hete anskaffelser i arkivbransjen akkurat nå

Sep 02, 2018 · Oslo kommune har i dag ingen felles hensiktsmessige verktøy for internkommunikasjon. Behovet for samarbeid og internkommunikasjon på tvers i kommunen øker, særlig med tanke på alle de ansatte som ikke sitter ved en kontorplass eller fast PC.