Kan en person under 18 år selge alkohol og tobakk?

Kan en person under 18 år selge alkohol og tobakk? – Ung.no

Imidlertid kan en person under 18 år selge drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2.5, hvis en person over 18 år har daglig tilsyn med salget. For deg betyr dette at du har lov til å selge øl i butikken, men ikke å skjenke fra baren (forutsatt at du ikke er lærling).

Kan en person under 18 selge tobakk til andre under 18?

Etter tobakkskadeloven § 17 er det forbudt å selge eller overlate tobakksvarer til personer under 18 år. Det er heller ikke tillatt for personer under 18 år å selge tobakksvarer. Den kriminelle lavalderen i Norge er 15 år, noe som betyr at en person over 15 år som bryter bestemmelsene i …

Selge alkohol, paracett, lighter og røyk, under 18 år

Dette gjelder likevel ikke hvis en person over 18 år har daglig tilsyn med salget. Annet og tredje ledd gjelder ikke for naturlegemidler og tradisjonelle plantebaserte legemidler. For å oppsumere: Er du under 18 år og åleine på jobb så kan du ikkje selge varer som har 18 års aldersgrense.

Kan mindreårige sitte i kassen? – Juss
Salg av tobakk og reseptfrie legemidler når selger er

See more results

Salg av tobakksvarer – Helsedirektoratet.no

Bestemmelsen innebærer at salg av slike varer ikke kan skje til personer under 18 år, selv om det skjer på vegne av og med legitimasjon fra en voksen person. Dersom det er tvil om alderen, må det vises frem legitimasjon for å få kjøpt tobakksvarer. Selger av tobakksvarer må også være over 18 år.

Rusmidler og tobakk Flashcards | Quizlet

Start studying Rusmidler og tobakk. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Hvorfor har ulykker og alkohol en sammenheng? Man kan ta dumme valg i fylla, og man har ikke kontroll advarsler skal være godt synlige, det er forbudt å selge til folk under 18 år og offentlige steder skal være

Alkohol og tobakk; Hva er regelen for nix?; Alkohol og

Inntil nå, hvis du kjøper lys alkohol og tobakk fra 16 år. Per 1 januar 2014 er det forbudt selv å ha en av disse i lomma for personer under 18 år.

Tax-Free kvote inn til Norge – Alkohol, snus og sigaretter

Du kan ta med deg en avgiftsfri alkohol- og tobakkskvote når du har vært i utlandet. For å innføre øl, vin og tobakk må du være 18 år eller mer. Skal du ta med deg brennevin og lignende over 22 prosent, må du være 20 år eller mer. Under finner du informasjon om hvor mye alkohol, vin og tobakk det er lov å ta med seg hjem fra utenlandsturen.

Straffer for å kjøpe sigaretter for mindreårige – silent7.com

I New Jersey, alle som selger, eller tilbyr tobakksprodukter til en person under 19 år må betale en bot på opp til $1000 og kan ha sin lisens opphevet eller suspendert. Synar lov. Det har vært mot loven siden 1991, når Synar loven ble vedtatt av Kongressen, å selge eller gi tobakksprodukter til noen under 18 år.

Tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater

Mindreårige kan selge tobakksvarer m.m. dersom en person over 18 år fører daglig tilsyn med salget, det vil si er innom salgsstedet i løpet av åpningstiden. Det er altså mindre strenge krav til selgers alder ved salg av tobakk enn for salg av alkoholholdig drikk med mer enn 2,5 % alkohol.

Salg og markedsføring av tobakk – Regelhjelp.no

Det er forbode å selje tobakksvarer, røykeutstyr, tobakkssurrogat og tobakksimitasjonar til personar under 18 år. Røykeutstyr er utstyr som blir brukt saman med tobakk. Tobakkssurrogat og -imitasjonar omfattar blant anna elektroniske sigarettar (e-sigarettar), både med og utan nikotininnhald, sjokolade- eller tyggegummisigarettar.

FpU vil redusere arbeidsledigheten ved å la 16-åringer

 ·

• Ungdom ned i 16 år skal kunne selge alkohol og tobakk. • Øke frikortgrensen til 100.000 kr for alle. • En prøveordning hvor arbeidsgiveravgiften for de under 18 år fjernes.

[PDF]

tobakk BAKGRUNN 2 1.2 ANBEFALING 2 – regjeringen.no

imitasjoner som kan oppfordre til bruk av slike varer, til personer under 18 år. Er det tvil om kjøperens alder, kan salg bare finne sted dersom kjøperen dokumenterer å ha fylt 18 år. Salg av tobakksvarer til forbruker kan bare foretas av personer over 18 år. Dette gjelder likevel ikke hvis en person over 18 år har daglig tilsyn med salget».

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven

Den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk gruppe 3, må ha fylt 20 år, og den som selger, utleverer eller skjenker alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, må ha fylt 18 år. Dette gjelder likevel ikke ved salg av alkoholsvak drikk når en person over 18 år …