avkriminalisering av narkotika norge – VCY

Avkriminalisering av narkotikabruk og den nye straffeloven

Selvfølgelig har departementet rett i at bruk av narkotika kan ha indirekte skadevirkninger. Men som det hevdes i proposisjonen er disse skadevirkningene primært knyttet til at bruken kan føre til avhengighet av narkotika, og at dette i sin tur kan føre til asosiale og kriminelle handlinger.

Norge avkriminaliserar narkotika | Aftonbladet

 ·

Stortinget i Norge har tagit beslut om att inte längre straffbelägga narkotikanvändare. Istället ska människor med missbruk få behandling. – Stortinget har beslutat att sluta straffa folk

Behandling istället för straff – Norge kan avkriminalisera

Exakt hur den norska avkriminaliseringen kommer att utformas är inte klart. En avkriminalisering innebär inte att drogerna blir lagliga. Drogerna är fortfarande är olagliga men det behöver däremot inte vara straffbart längre att bruka eller inneha dem.

For ungdom er avkriminalisering en katastrofe – VG

 ·

Har Arbeiderpartiet og Høyre allikevel skjønt at avkriminalisering av narkotikabruk ikke er veien å gå, eller har også de to statsbærende partiene i Norge sett bort fra en hel verdens

Flertall for rusreform på Stortinget – NRK Norge

Men de to store partiene slutter seg til målet om å «endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika, fra straff til hjelp, behandling og oppfølging».

lovlig hasj – VCY – vcynr.com

Innfører cannabis lovlig til Norge – NRK Norge – … – Det spørs hva du mener med lovlig. I Norge kan ikke dette produktet foreskrives på vanlig måte, men det hindrer deg ikke i å ta det med, sier Bjerke.

Flere partier vil avkriminalisere narkobruk | ABC Nyheter

Siden 1960-tallet har Norge hatt en streng narkotikapolitikk. Men et ruspolitisk skifte kan være på vei: Flere partier går nå inn for å avkriminalisere bruk. SV endrer linje og går inn for å avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika. Det ble klart under partiets landsmøte i

Norge slutar straffa människor med drogproblem | SVT Nyheter

 ·

Sosialistisk Venstreparti och liberala Venstre vill gå samma väg som Portugal och tillåta bruk och innehav av mindre mängder narkotika för eget bruk för alla, medan Arbeiderpartiet och

Avkriminalisering av narkotika er en suksess i Portugal

Avkriminalisering av narkotika er en suksess i Portugal. Portugal lar være å straffe de som bruker stoff. 15 år etter avkriminaliseringen har bruken av narkotika falt og Portugal blir hyllet rundt i verden. Men portugiserne gjorde mye mer enn bare å fjerne straffen.

Cannabisforbudets historie – Normal Norge

Den første som advarte om negative virkninger av forbudslinjen var professor Nils Christie, norges mest kjente kriminolog, mest tydelig i boken Den gode fiende (1984). Christie mente at narkotika var en politisk nyttig fiende for politikere konfrontert med mer alvorlige sosiale problemer, og var kritisk til massemedienes overdrevne fremstillinger.

Dette vil stortingsflertallet skal bli konsekvensen hvis

Dersom du bruker narkotika, vil stortingsflertallet at konsekvensen ikke skal være bøter eller fengselsstraff, men behandling eller samtaler. En avkriminalisering, men ikke legalisering.

Kommentar:Avkriminalisering av rusmidler

Avkriminalisering av rusmidler er et steg i riktig retning som skal ha ansvar for oppfølgningen for dem som tas for bruk og besittelse av narkotika». har Norge fortsatt noen av de

hva gjør hasj med hjernen – VCY – vcynr.com

Hva gjør narkotika med kroppen? – ungrus.no. Alle rusmidlene virker på hjernen, men mange av dem virker også på andre steder i kroppen. Her er noen eksenpler på hva narkotika gjør med kroppen: Hei. hva slags bivirkninger får man av å røyke hasj? er

Hva er effekten av avkriminalisering? – Actis.no

I Norge diskuterer vi nå hvilke reaksjoner vi bør ha på bruk og besittelse av narkotika. I dag er bruk og besittelse forbudt under legemiddelloven og kan straffes med bøter eller fengsel. I de aller fleste tilfeller er reaksjonen imidlertid et forelegg. Les en oppsummering av artikkelen nederst i saken.