Ikke tilgjengelig:Representantforslag 10 S (2017-2018), Dok.nr.8:10 S (2017-2018) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Emilie Enger Mehl, Sigbjørn Gjelsvik og Marit Arnstad om styrking av det ..

Møte torsdag den 5. april 2018 – stortinget.no

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Carl-Erik Grimstad og Abid Q. Raja om en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden (Innst. 203 S (2017–2018), jf. Dokument 8:51 S (2017–2018))

Møte mandag den 14. mai 2018 – stortinget.no

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kari Elisabeth Kaski, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet (Innst. 274 S (2017–2018), jf. Dokument 8:103 S (2017–2018))

Ikke tilgjengelig:Prop.61 LS (2014-2015) Endringer i

Representantforslag: Representantforslag 10 S (2017–2018), Dok.nr.8:10 S (2017–2018) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Emilie Enger Mehl, Sigbjørn Gjelsvik og Marit Arnstad om styrking av det lokale politiet (REPRESENTANTFORSLAG 10 S (2017–2018…