4G-dekning for 95 prosent av befolkningen

4G-dekning for 95 prosent av befolkningen – Digi.no

Oslo (NTB): 95 prosent av befolkningen hadde mobildekning for 4G ved utgangen av første halvår i år, mot 83 prosent på samme tid i fjor. Arealdekningen for 4G har økt fra 24 til 49 prosent.

4G-dekning for 95 prosent av befolkningen – hegnar.no

4G-dekning for 95 prosent av befolkningen. 95 prosent av befolkningen hadde mobildekning for 4G ved utgangen av første halvår i år, mot 83 prosent på samme tid i fjor.

Norges raskeste mobilnett med 95 prosent 4G-dekning

(Nydalen, 12. november 2015) NetComs 4G-nett er Norges raskeste, og 95 prosent av befolkningen har nå tilgang. Neste år fortsetter utbyggingen med hundretalls nye basestasjoner og kraftig økning i …

Stor økning i mobildekning på 4G – Nkom

Nkom har også beregnet hvor stor del av befolkningen og av arealet som bare har 3G og/eller 4G-dekning fra én operatør. For landet som helhet er det 4 prosent av befolkningen som har 3G og/eller 4G-dekning fra bare én operatør, mens 25 prosent av arealet er dekket av bare én operatør med 3G og/eller 4G.

Bedre 4G-dekning – NRK Sørlandet – nyheter, tv og radio

22. oktober 2015 kl. 18:40 Bedre 4G-dekning. 95 prosent av befolkningen hadde mobildekning for 4G ved utgangen av første halvår i år, mot 83 prosent på samme tid i fjor.

Klassekampen.no | Snart er 95 prosent av befolkningen uten

Neste onsdag slutter NRK å sende radio over FM-nettet i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold. Dermed vil 94,5 prosent av befolkningen være uten FM-radio fra NRK.

Mobildekning – Wikipedia

I Norge hadde 95% av befolkningen 4G-dekning høsten 2015, mens 49% av arealet hadde 4G-dekning. Telenor anslår at 98% av alle husstander vil ha 4G-dekning innen utgangen av 2016. LTE-Advanced lanseres av flere selskaper som 4G+, og har datarater opp til 300Mbit/s, men dekningsgraden er pr april 2016 mye lavere enn for LTE.

Mobildekning 2008 ·

NetCom bygger dekning: 4G i 400 kommuner | Telia

Alt i alt har selskapet nå en befolkningsdekning på 4G på nærmere 95 prosent. – Det er interessant å se dette i lys av de siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå, som viser at en stadig større del av befolkningen bruker mobiltelefonen sin til å knytte seg til internett utenfor hjem og arbeid.

Bygger dekning i Nord-Norge – online.no

Litt over halvveis inn i 2018 er det nå 4G-dekning i mer enn 80 prosent av Norge. For 2G-nettet er andelen på over 85 prosent. – Mer enn 90% av basestasjonene er oppgradert til 4G. De steder der GSM eller 3G fremdeles er eneste alternativ, kommer det 4G i løpet av året eller neste år.

4G til alle i 2012 | Computerworld

Samtidig vil nesten hele Norge få 3G-dekning, med den raskeste standarden på 21 Mbps. Vi snakker om en økning i 3G-dekningen fra 80,6 prosent til 95 prosent, noe som betyr at du ikke lenger må bo i en stor by for å få 3G-dekning. – Vi skal bygge og levere 3G i alle norske byer, tettsteder og hyttefelt.

Mobildekning – Wikipedia

I Norge hadde 95% av befolkningen 4G-dekning høsten 2015, mens 49% av arealet hadde 4G-dekning. Telenor anslår at 98% av alle husstander vil ha 4G-dekning innen utgangen av 2016. LTE-Advanced lanseres av flere selskaper som 4G+, og har datarater opp til 300Mbit/s, men dekningsgraden er pr april 2016 mye lavere enn for LTE.

Dekningsnyheter | Telia Mobil

Norges raskeste mobilnett med 95 prosent 4G-dekning NetComs 4G-nett er Norges raskeste, og 95 prosent av befolkningen har nå tilgang. Neste år fortsetter utbyggingen med hundretalls nye basestasjoner og kraftig økning i 4G+-dekningen.

Dekning | Com4

Fra 2014 til 2016 har Telia gjennomført en massiv dekningsutbygging, hvor de på rekordtid har sørget for 4G-mobildekning til over 96 prosent av befolkningen. Over 2 500 4G-stasjoner er modernisert og satt i drift i løpet av de siste to årene, og nettutbyggingen fortsetter i samme tempo i 2016.