Opphavsrett / Studentoppgaver / Publisere / Bibliotek / Hovedsiden

Opphavsrett / Studentoppgaver / Publisere / Bibliotek

Lovgrunnlaget for opphavsretten er åndsverkloven (lov av 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv.). Et verk må ha såkalt verkshøyde for å ha opphavsrettslig vern. Det vil si at åndsverket må være resultatet av original, skapende innsats fra opphaverens side.

Studentoppgaver / Publisere / Bibliotek / Hovedsiden – INN

HINN registrerer følgende studentoppgaver i Brage: Masteroppgaver som har fått A-C på skriftlig del, altså før muntlig. Bacheloroppgaver med resultat A på skriftlig del, fra studiestedene Blæstad, Evenstad, Elverum, Hamar og Rena; Fra 2019 vil ikke lenger biblioteket på studiested Lillehammer ta imot trykte eksemplarer av masteroppgaver.

Opphavsrett til eget vitenskapelig arbeid

Arbeid er beskyttet av opphavsrett (har verkshøyde) dersom: Arbeidet er et vitenskapelig, litterært eller kunstnerisk verk. Eksempler: En bok, en avhandling, en artikkel eller en illustrasjon. Offentlige dokumenter er ikke beskyttet av opphavsrett. Arbeidet må være et originalt, kreativt verk (et åndsverk).

Hva er Open Access? – Open Access – Skriv og referer

4) Grønn og gull Det finnes to hovedtyper av Open Access: Du kan publisere i et tidsskrift som er Open Access. Dette kalles gull Open Access. Slike tidsskrifter er ikke begrenset av abonnement.

Publisering av studentarbeid – Lovisenberg diakonale høgskole

Arbeidet kan brukes, det vil si vises til, lenkes til, siteres fra, skrives ut og lastes ned, innenfor de rammer som Lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 (Åndsverkloven) med endringer, angir.

Publiser din oppgave – Nord universitet

Hvorfor publisere i åpent institusjonsarkiv? Oppgaven din blir søkbar i Oria, Google og i databasen NORA, der du kan søke etter elektroniske oppgaver fra hele Norge. Du …

Høgskolen i Lillehammer. Masteroppgave. Konkurranse- og

Flere studentoppgaver som denne innenfor mer tekniske disipliner som informatikk kommer, og noen som også ser på forretningsmulighetene. Søking etter litteratur gjennom Bibsys systemet gir svært få treff på både web- tv og nett- tv.

Skrive og referere | Norges miljø- og biovitenskapelige

NMBUs referansestiler for studentoppgaver Eksempler på hvordan du skriver referansen; Skrivesenter Individuell veiledning i oppgaveskriving • Write & Cite – innføring i hva plagiering er.

[PDF]

Oppgaveskriving – retningslinjer for skriftlig arbeid

respektere opphavsrett og kreditere opphavsperson unngå plagiat vise vei til brukte kilder Hvordan sitere og referere? Det finnes flere system for å holde orden på referanser og kildehenvisninger. Ved Høgskolen i Nesna anbefaler vi å bruke APA-stilen, en utbredt standard innenfor samfunnsfagene og humaniora.

Forskrift om masterstudiene ved Arkitektur- og

Studieretten gir rett til undervisning, tilgang til nødvendige hjelpemidler, bibliotek, verksteder, datalaboratorier og organisert veiledning. Studenter med studierett ved …

[PPT]

UiOs system for elektronisk publisering – strategisk plan

 · Web view

Bibliotek for medisin og helsefag til elektronisk originalpublisering Den strategiske planen omfatter et stort antall tiltak Elektronisk publisering av studentoppgaver Alle institutt skal fra og med 2004 tilby og motivere studentene å levere oppgaver i elektronisk form Alle oppgaver skal fra år 2006 leveres i elektronisk form slik at de

Uppvidinge Bibliotek (@bokskatten) • Instagram photos and

294 Followers, 200 Following, 689 Posts – See Instagram photos and videos from Uppvidinge Bibliotek (@bokskatten)

[PDF]

NORA – En sentral webplass for vitenskapelig kommunikasjon

studentoppgaver har studenten opphavsrett. Studenten kan derfor uten problem innlevere sin oppgave til det institusjonelle arkivet. Dokumenter publisert av forlag Er dokumentet, for eksempel en artikkel, publisert ved et forlag, har som oftest forlaget enerett til å publisere dokumentet!

Authors: Per Arne JakobssonAffiliation: University of Oslo

OVRHYPDEnergidrycker-arkiv – Sida 3 av 4 – OVRHYPD

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Norsk – innsida.ntnu.no

For å nå målene om kvalitet i utdanningen og for å tilfredsstille de kravene studietilsynsforskriften stiller til det systematiske kvalitetsarbeidet, skal det etableres et felles digitalt prosessverktøy som støtter arbeidet med å utvikle, revidere, ferdigstille og publisere en studieplan.