Jesus viser seg for disiplene ved Tiberias-sjøen. Johannes 21 1-14

Johannes 21 LB – Jesus viser seg for disiplene mens de

Johannes 21 En Levende Bok (LB) Jesus viser seg for disiplene mens de fisker. 21 Senere viste Jesus seg igjen for disiplene ved Genesaretsjøen [].Det skjedde på denne måten: 2 En gruppe som besto av Simon Peter, Tomas, han som ble kalt Tvillingen, Natanael fra Kana i Galilea, Jakob og Johannes, som var sønnene til Sebedeus, og to andre disipler var sammen ved sjøen.

Johannes 21, Norsk Bibel 88/07 (NB) | The Bible App

Jesus og disiplene ved Tiberias-sjøen 1 Siden åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberias-sjøen, og han åpenbarte seg da på denne måten: # 6:1. 2 Simon Peter, Tomas, som ble kalt tvilling, Natanael fra Kana i Galilea, og Sebedeus-sønnene og to andre av disiplene hans var sammen.

Jesus møter igjen sine feilende disipler | Foross.no

1 Siden åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberias-sjøen, og han åpenbarte seg da på denne måten: Det er Jesus som er subjekt for begge setningene våre: Han er den som oppsøker disiplene, og som aktivt gir seg til kjenne for dem. Initiativet til en fortsettelse ligger hos ham. Slik er det så ofte i …

[PPT]

Johannes 21,1-14

 · Web view

Johannes 21,1-14 Johannes 21,1-14 Siden åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberias-sjøen. Det gikk slik til: Simon Peter, Tomas, som ble kalt Tvillingen, Natanael fra Kana i Galilea, Sebedeus-sønnene (Jakob & Johannes) og to andre av disiplene hans var sammen der. Simon Peter sa til de andre: «Jeg drar ut og fisker.» «Vi kommer også med,» sa de.

Jesus viser seg for disiplene | Bibelfortelling

Etter at Jesus hadde blitt oppreist, ser Peter og Johannes ham. To ganger viser han seg for disiplene i et låst rom. Selv «tvileren» Thomas får bevis for at Herren lever.

Hjemmestudie-leksjon: Johannes 16-21 (Enhet 16) – lds.org

Sammenfatt Johannes 21:1-2 ved å forklare at etter å ha sett den oppstandne Herre ved to anledninger, var Peter og noen av de andre disiplene ved bredden av …

Prekenverksted: 1. søndag etter påske

Joh 21,1-14: Siden åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberias-sjøen. Det gikk slik til: 2 Simon Peter, Tomas, som ble kalt Tvillingen, Natanael fra Kana i Galilea, Sebedeus-sønnene og to andre av disiplene hans var sammen der. 3 Simon Peter sa til de andre: …

Johannes 21, Norsk Bibel 88/07 (NB) | The Bible App

Jesus og disiplene ved Tiberias-sjøen 1 Siden åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberias-sjøen, og han åpenbarte seg da på denne måten: # 6:1. 2 Simon Peter, Tomas, som ble kalt tvilling, Natanael fra Kana i Galilea, og Sebedeus-sønnene og to andre av disiplene hans var sammen.

Kirkene i Sarpsborg > Forsiden > Aktuelt

Tvillingen, Natanael fra Kana i Galilea, Jacob og Johannes Sebedeussen, De to anonyme har man tippet på er de øvrige som Johannesevangeliet tidligere har presentert: Filip fra Betsaida og Andreas.

Johannes 21 — Watchtower ONLINE LIBRARY

To engler og Jesus viser seg for Maria Magdalena . Jesus viser seg for disiplene bak låste dører . Tomas tviler, men blir senere overbevist . Johannes forklarer hensikten med «denne bokrullen» Jesus viser seg for disiplene i Galilea . Peter bekrefter sin kjærlighet til Jesus

1. søndag etter påske – Prekenhjelp

Johannes forteller om Jesu oppstandelse i de to siste kapitlene i evangeliet. Først viser Jesus seg i Jerusalem, for Maria ved graven, 20,11-18, for disiplene, 20,19-23 og for Tomas, 20,24-29. Etter det flytter disiplene på seg og reiser til Galilea, der de igjen møter den oppstandne Jesus Kristus, 21,1-23.

Jesus ved bredden av Galilea-sjøen | Jesu liv – jw.org

Peter trekker inn garnet, som er fullt av store fisker, 153 stykker! «Kom og få dere frokost», sier Jesus. Ingen av dem ‘tør å spørre hvem han er’, for de forstår at det er Jesus. (Johannes 21:9–12) Dette er tredje gangen han viser seg for en gruppe disipler. Jesus gir hver av dem noe brød og fisk.

Johannes 21 LB – John 21 NASB | Biblica

Jesus viser seg for disiplene mens de fisker. 1 Senere viste Jesus seg igjen for disiplene ved Genesaretsjøen . Det skjedde på denne måten: 2 En gruppe som besto av Simon Peter, Tomas, han som ble kalt Tvillingen, Natanael fra Kana i Galilea, Jakob og Johannes, som var sønnene til Sebedeus, og to andre disipler var sammen ved sjøen.

Jesus Kristus – Wikipedia

Jesus viser seg for to av sine følgere i Emmaus; han viser seg også for Peter. Jesus viser seg deretter samme dag til sine disipler i Jerusalem (Lukas 24,13–43). Selv om han viser seg og forsvinner på mystisk vis, så spiser ham og lar dem berøre ham for å bevise at han ikke er en ånd.

Gravlagt: Jesus grav, Den hellige gravs kirke, Talpiotgraven, Garden Tomb