Seniorrådgiver ved Senter for karriere og arbeidsliv

Rådgiver/seniorrådgiver ved Senter for karriere og

Senter for karriere og arbeidsliv ved UiT Norges arktiske universitet skal bidra til at universitetet blir en tydeligere aktør og samarbeidspartner for offentlig og privat arbeidsliv, særlig i den nordlige landsdelen. Senter for karriere og arbeidsliv er et kontaktpunkt for arbeids- og næringsliv som ønsker kontakt og samarbeid med UiT.

Rådgiver/seniorrådgiver ved Senter for karriere og

 ·

Senter for karriere og arbeidsliv ved UiT Norges arktiske universitet skal bidra til at universitetet blir en tydeligere aktør og samarbeidspartner for offentlig og privat arbeidsliv, særlig i den nordlige landsdelen.

Senter for karriere og arbeidsliv – Home | Facebook

Senter for karriere og arbeidsliv, Tromsø, Norway. 2.3K likes. Senter for karriere og arbeidsliv ved UiT bistår studenter, fagmiljø og arbeids- og

4.6/5(5)

Senter for karriere og arbeidsliv | UiT

Senter for karriere og arbeidsliv er fra 1.1.2013 universitetets nye enhet for samfunnskontakt. Senter for karriere og arbeidsliv skal ha en koordinerende rolle mellom fagmiljø, studenter og samfunns- og arbeidsliv.

Ingvild Sørensen – Rådgiver – Senter for karriere og

Senter for karriere og arbeidsliv, UiT Norges arktiske univsersitet. Prosjektleder for utvikling av nasjonal digital karriereveiledning og seniorrådgiver ved Kompetanse Norge.

Title: Rådgiver
[PDF]

Senter for karriere og arbeidsliv

Samarbeid mellom Nord-Troms Studiesenter og Senter for karriere og arbeidsliv. Hovedmål: å utvikle og prøve ut en modell for organisering av samarbeid mellom virksomheter i Nord-Troms regionen og studenter ved UiT Delmål: –Etablering av internshipstillinger for studenter ved UiT hos virksomheter og bedrifter i Nord-Troms regionen (havbruk,

Iversen, Jan Roger – SKA | UiT

Arbeider dels ved SKA (Senter for karriere og arbeidsliv) og dels i staben for rektorat og universitetsdirektør. I grove trekk går arbeidet ut på å bistå universitetsinterne og -eksterne aktører med informasjon samt bidra direkte i ulike former for samarbeid.

Rådgiver/seniorrådgiver (økonomi) i Senter for oljevern og

Ved Senter for oljevern og marint miljø er det ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver innenfor økonomi og regnskap. SOM er fullservicekunde hos Direktoratet for økonomistyring (DFØ) som benytter Agresso økonomisystem, Basware fakturabehandling og SAP lønnssystem.

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og

Hovedaktivitet 2. Kommunikasjon, samordning og formidling av muligheter og behov med utgangspunkt i fagmiljø og studenter ved UiT Ansvar: Senter for karriere og arbeidsliv (SKA) ved UiT Hovedaktivitet 2 består av: Profilering og forankring av pilotprosjektet hos fagmiljø og studenter ved UiT.

[PDF]

Senter for karriere og arbeidsliv Næringsutvikling, FoU og

Senter for karriere og arbeidsliv Det kanskje mest fremtredende og omtalte trekket ved vår samtid er kunnskapens og kompetansens betydning som innsatsfaktor for vekst og utvikling. I Norge kommer det med jevne mellomrom regionalpolitiske stortingsmeldinger som illustrerer

Kompetanse og karriere i arbeidslivet – Institutt for

Gjennom livsløpet vil de fleste voksne mennesker oppleve utfordringer som påvirker deres forhold til karriere og arbeidsliv. Både livsfaser, livssituasjoner og oppfatning av identitet kan lede til behov for nyorientering knyttet til kompetanse- og karriereutvikling.

Senter for karriere og arbeidsliv – Innlegg | Facebook

Senter for karriere og arbeidsliv er UiT sitt kontaktpunkt for aktører som ønsker å komme i kontakt Se mer. Samfunn Se alle. Ulik studiebakgrunn søkes, så her er det mange muligheter for UiT-studenter både ved UiT i Harstad, UiT i Narvik og UiT i Tromsø. Sjekk ut Internshipene her.

ARBEIDSLIV & KARRIERE – Samfunnsviterne

ARBEIDSLIV & KARRIERE. Vi skal bistå det enkelte medlem ved behov. Bistanden skal være lett tilgjengelig og av høy kvalitet. Les mer om vårt tilbud innen arbeidsliv og juridisk bistand. TILLITSVERV. Med nærmere 800 tillitsvalgte har Samfunnsviterne et …

Ungdom kan ikke skrive CV – NRK Troms – nyheter, tv og

Det kan være alt fra lønnsspørsmål, når bør jeg ringe arbeidsgiver og hva skal jeg si, sier Ingvild Sørensen, karriereveileder ved Senter for karriere og arbeidsliv.

Påmeldte | Næringslivsdagen i Tromsø | 2013

Carina Aarestad Bachelor Samfunnsøkonomi Universitet i Tromsø Elisabet Aase Rådgiver Senter for karriere og arbeidsliv ved UiT Øyvind Alapnes Direktør Clarion Collection Hotel With Hilde Alexandersen Internshipstudent Grønn hverdag Britt Hege Alvarstein Byråd for byutvikling Tromsø Kommune Belinda Andersen CEO Naviguiding AS…