Ikke tilgjengelig:Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022: Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2012 til og med 31. mars 2017.

Ikke tilgjengelig:Forskrift om jakt- og fangsttider samt

Dokumentet Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 fra 01.mar.2012 er opphevet, og er kun tilgjengelig i …

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og

Forskriften trer i kraft 1. april 2017. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2012 til og med 31. mars 2017.

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. mars 2012 med

[PDF]

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022 Hjemmel: Fastsatt av Miljødirektoratet 25. januar 2017 med hjemmel i lov 29. mai 1981 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 30 april 2001 nr. 1670, jf. delegeringsvedtak 15 mars 2013. nr.

Foreslår ny forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking

Foreslår ny forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022 (2016/352) Gjeldende forskrift 1. februar 2012 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2012 til og med 31. mars 2016 kan lastes ned fra …

[PDF]

Høring på forslag til ny forskrift om jakt- og fangsttider

Gjeldende forskrift 1. februar 2007 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra I. april 2007 til og med 31. mars 2012 kan lastes ned fra www.lovdata.no.

[PDF]

Høringsnotat: Nye jakt-og fangsttider samt sanking av egg

Høringsnotat: Nye jakt-og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2012–31. mars 2017. Jakttidene er et viktig virkemiddel i forvaltningen av viltressursene. Erfaringer fra de siste årene viser at jakttidene for de fleste viltarter har funnet en allment akseptert form, og at det derfor ikke

[PDF]

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med

forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017, forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt og forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt. Viltloven inneholder også viktige bestemmelser

[PDF]

HØRING PÅ FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM JAKT- OG …

egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017», endres i «Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1.april 2017 til og med 31. mars 2022».

Norsk Lovtidend /d: FOR-2012-03-01-190 :d/ /k: Forskrift

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 Dokumentet er hentet fra Norsk Lovtidend og er ikke ajourført med eventuelle endringer.