Rælingen ble trafikksikker kommune Akershus fylkeskommune

Rælingen ble trafikksikker kommune Akershus fylkeskommune

Rælingen ble trafikksikker kommune Fredag 1. september kunne Rælingen kommune motta beviset for at de har blitt en trafikksikker kommune, fra fylkesordfører Anette Solli (H).

Nyheter – Akershus fylkeskommune

Fylkeskommunen har ansvar for fylkesveier, kollektivplanlegging, drosje- og transportløyver, skoleskyss og samordner kollektivtransport og tilrettelegging for syklende og gående i samarbeid med kommuner og nærliggende fylker.

Rælingen kommune godkjent som trafikksikker kommune

1. september ble det feiret at kommunen ble godkjent som trafikksikker kommune. Tilstede på godkjenningen var representanter fra Rælingen kommune, ordfører Øivind Sand, Trygg trafikk, Akershus fylkeskommune og fylkesordføreren.

Som fjerde kommune i Akershus, og første – Akershus

Som fjerde kommune i Akershus, og første kommune på Romerike, ble Rælingen kommune tildelt beviset på at de er en trafikksikker kommune. I tett dialog

Mandag fikk Bærum kommune overrakt – Akershus

Mandag fikk Bærum kommune overrakt beviset som Trafikksikker kommune. Det er den tredje kommunen i Akershus, og den største i landet som er godkjent.

Ski kommune – Akershus fylkeskommune utlyste via Statens

Akershus fylkeskommune utlyste via Statens vegvesen midler til utstyr for å øke sykkelferdighetene til barn og unge. Ski kommune søkte, og har fått penger til å kjøpe inn to sykler til hver skole, opplæringsmateriell og utstyr for å lage sykkelløype.

Trafikksikker kommune – rb.no

– Rælingen har i lang tid prioritert trafikksikkerhetsarbeidet og kan endelig kalle seg en trafikksikker kommune. Dette er vi svært glade for, sa Knutli under overrekkelsen. Å bli godkjent som en trafikksikker kommune innebærer ikke fravær av trafikkulykker, men at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet i alle relevante virksomheter.

Godkjent som Trafikksikker kommune – Nesodden kommune

Nesodden kommune er godkjent som en «Trafikksikker kommune» av Trygg Trafikk. Årsaken er at kommunen har laget helhetlige planer og rutiner for gjennomføring av trafikksikkerheten innenfor områder som barnehager, skoler, helsestasjoner, kultur, folkehelse, plan og teknisk.

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2015 – docplayer.me

Trafikksikker kommune I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg er det satt et mål om 60 godkjente kommuner innen utgangen av 2017, det vil si tre kommuner i hvert fylke. Akershus fylkeskommune har ikke satt et konkret mål om hvor mange godkjente kommuner man ønsker innen utgangen av perioden, men interessen er økende.

Forside – Rælingen kommune

Det ble behandlet i formannskapet 12. november og er nå til behandling i komiteer, styrer, råd og utvalg før det igjen behandles i formannskapet 26. november. Kommunestyret behandler budsjett 2019 og handlingsprogram 2019 – 2022 på møtet 12. desember.

Akershus – Wikipedia

Akershus hovedlen ble opprettet på 1500-tallet og omfattet foruten dagens Akershus også det nåværende Hedmark, Oppland, Buskerud og Oslo, foruten Idre og Särna fram til den svenske okkupasjonen i 1644, samt Askim, Eidsberg og Trøgstad i Østfold. I 1662 ble Akershus stiftamt opprettet, og 1685 ble Buskerud skilt ut som eget amt.

Fylkesordfører: Anette Solli (H) (2013)

Fylkeskommune – Wikipedia

Loven trådte i kraft 1. januar 1919. Amtskommune ble nå fylkeskommune, amtmann ble da fylkesmann, amtsting ble fylkesting og amtsutvalg skiftet navn til fylkesutvalg. Navneendringer fra amt til fylke: Kristiania amt – Kristiania fylke; Smaalenene – Østfold fylke; Akershus amt – Akershus fylke; Buskerud amt – Buskerud fylke

Lovhjemmel: Formannskapslovene, 14. januar 1837