– Bergen kommune har skapt belastede «ghettoer»

Bergen kommune har skapt belastede «ghettoer» – ba.no

Bergen kommune har altfor få utleieboliger, og de som finnes er plassert for tett sammen, ifølge Annette Svae.

Bergen kommune har skapt belastede «ghettoer»

– Man må tenke annerledes fremover. Bergen kommune har skapt belastede «ghettoer». Nå må noe gjøres, raskt, sier Annette Svae.

Eiendom – Hoved – ba.no

LES OGSÅ: – Bergen kommune har skapt belastede «ghettoer» Han understreker at Morten ennå ikke har svart på tildelingen. – Morten hadde et ønske om å komme seg vekk fra et miljø i sentrum, noe som resulterte i at vi godtok det at han takket nei til bolig i Nyhavnsveien. Så nå har vi tildelte han en bolig i Arna, sier Trond Stigen.

Kan få et annet tilbud etter fire års kamp – nettavisen.no

LES OGSÅ: – Bergen kommune har skapt belastede «ghettoer» Oppfører nye boliganlegg Som en del av programmet har Bergen kommune anskaffet boliganlegg i blant annet Sædalen, Arna

BERGEN KOMMUNE BYRÅDSLEDER – PDF – docplayer.me

Bergen kommune har i møte med vegdirektøren den drøftet denne strategien, og vegdirektøren har stilt seg positiv til å utrede et slikt konsept. Figur 3 viser mulig alternativ trase for E39 via et ringvegsystem.

Bergen kommune (@bergenkommune) | Twitter

BER OM INNSPILL TIL KVINNELIGE GATENAVN: Har du tips om kvinner som bør hedres med å få oppkalt en gate, plass eller bygg etter seg i #Bergen? Send oss ditt innspill her. Send oss ditt innspill her.

FHN2015 – Foreningen for Human Narkotikapolitikk

Bergen kommune har skapt belastede ghettoer av Aina Fladset. Bergen kommune har altfor få utleieboliger, og de som finnes er plassert for tett sammen, ifølge Annette Svae. Vårt land 17. mars 2015: Den gylne middelvei av Arild Knutsen og Simon Osen. Vi vil ha en rasjonell ruspolitikk. Basert på kunnskap, medfølelse og på menneskerettighetene.

Idretts meldingen. BERGEN KOMMUNE FRITID OG KULTUR

Bergen kommune har i perioden mottatt spillemidler fra Kulturdepartementet på totalt kr. 24,1 mill. Disse midlene kommer i tillegg til kommunens egne investeringstilskudd. 8 9 Stor enighet angående de viktigste idrettspolitiske saker mellom politikerne, administrasjonen og idretten i Bergen.

Blir frarådet om å flytte inn i Kommunal Bolig! Forvirret

Jeg har ringt til flere og da er det vanlig de spør om jobb og inntekt. Når jeg sier jeg er ufør, så blir de med en gang skeptisk Jeg har vært på noen få visninger, men fikk ikke leiligheten. Så, jeg har tenkt litt på KB. (vet ikke om jeg har krav på det) og da har både venner og familie sagt at det må jeg ikke.

[DOC]

Dato: – bergen.kommune.no

 · Web view

Antall personer som er i LAR har vært jevnt stigende siden oppstarten i Bergen i 1998. Nye statlige retningslinjer for inntak og utskrivning i LAR er p.t. under utarbeidelse i sosial- og helsedirektoratet. Bergen kommune har deltatt i en referansegruppe knyttet til dette arbeidet.

Innbyggerservice i Bergen kommune – Facebook

Innbyggerservice er et informasjonssenter for innbyggere i Bergen kommune. Her kan du få svar på spørsmål om kommunale tjenester, hjelp til å fylle ut skjema og søknader, og komme i kontakt med ulike deler av kommunen.