Gratis buss mot dårlig luft i Tromsø

Gratis buss mot dårlig luft i Tromsø | kommunal-rapport.no

Alle som tar bussen i Tromsø fredag, vil få billetten refundert av kommunen. Målet er å redusere antall biler på veiene og bedre luftkvaliteten.

Gratis buss mot dårlig luft i Tromsø | ABC Nyheter

Alle som tar bussen i Tromsø fredag, vil få billetten refundert av kommunen. Målet er å redusere antall biler på veiene og bedre luftkvaliteten.

Fredag blir det gratis å kjøre buss i Tromsø – NRK Troms

I hele morgen, fredag 8. januar, kan alle som lar bilen står, ta gratis buss til og fra jobb. Dårlig luft. Bakgrunnen er at det nå er svært dårlig luftkvalitet i deler av byen.

Tromsø | kommunal-rapport.no

Kommunen styrer dermed mot nok et elendig driftsresultat. 4.10 2016 16:01. Gratis buss mot dårlig luft i Tromsø. Energi og miljø. Alle som tar bussen i Tromsø fredag, vil få billetten refundert av kommunen. Målet er å redusere antall biler på veiene og bedre luftkvaliteten.

Svevestøvforskere: – Tromsø er svært forurenset – itromso.no

Les også: Gratis buss mot dårlig luft i Tromsø Erfaringsutveksling Andre tiltak er vaske og koste veier, samt prøve å binde støvet med hjelp av salt eller kjemikalier.

Kuldesjokk gir gratis buss – itromso.no

Luftkvaliteten i Tromsø har de siste dagene blitt så dårlig at byrådet ser seg nødt til å innføre strakstiltak for å få folk til å la bilen stå. Derfor vil de i fredag dekke alle

Ikke gratis buss ved dårlig luft – NRK Hordaland – Lokale

30. september 2016 kl. 07:41 Ikke gratis buss ved dårlig luft. Økt bompengeavgift i Bergen kan trolig ikke brukes til å dekke gratis kollektivtilbud på dager med høy luftforurensing.

Ta kampen mot svevestøvet – Tromsø SV

Særlig sårbare grupper er barn, diabetikere, overvektige, samt mennesker med dårlig råd. Folk med allergi, astma og luftveislidelser får ekstra helseplager. Hjertesyke mennesker blir sykere og kan dø for tidlig. Ta kampen for trygg og ren luft: Tromsø SV vil at alle skal ha trygg og ren luft. forsøk med gratis buss-skyss på

Hva er riktig luftfukt i boliger? – Anticimex

Med dårlig avtrekk / ventilasjonen fjernes ikke den fuktige luften, da blir luftfukten høyere. Hvis luftfukten i boligen blir for høy, må vi redusere vanntilførselen til lufta. Kjøp en luftfuktmåler (hygrometer) og kontroller luftfukten i boligen din.

Dette er byenes akutt-tiltak på dager med høy luftforurensning

 ·

* Tromsø kommunes viktigste våpen mot luftforurensning er derfor å pusse og feie veiene best mulig, og bruke støvbindene stoff for å hindre at støvet virvler opp. På dager hvor det er