Nett på sak : Arkiv

Gunnar Stavrum – Nett på sak

Nett på sak. Statsminister Erna Solberg må godta en grønnere profil på statsbudsjettet, men så blir trolig partiene enige om et kompromiss.

Gunnar Stavrum – Nett på sak

Nett på sak. Aftenposten og sjefredaktør Espen Egil Hansen oppgir at avisen har 524.000 lesere hver dag i sin informasjon til reklamekjøperne.

Nett på sak : Arkiv

Sør-Afrika nekter Nobelpris-vinner Dalai Lama innreise for ikke å irritere kineserne. Det er skammelig og feigt. Kina er en økonomisk stormakt, og landets gigantinvesteringer i Afrika det siste tiåret har gitt kineserne stor innflytelse på kontinentet.

Nettavisen – Forsiden

Nettavisen nyheter følger nyhetsbildet i inn-og utland med fokus på hendelsesnyheter, politikk og viktige begivenheter hele året.

Oppfølging av tidligere sak – Arkivverket

 ·

Bruk dette skjemaet hvis du vil følge opp en sak du tidligere har sendt inn til Arkivverket. Fyll inn saksnummer. Saksnummeret står på kvitteringen du mottok på e-post da du sendte inn den opprinnelige forespørselen til Arkivverket.

Aventia AS | WebTV og Streaming » EVRY Sak & Arkiv

Elektronisk dokumentflyt med støtte for interne arbeidsprosesser gjør saksbehandlingen effektiv og oppgaveorientert. Gevinsten blir raskere samhandling og bedre service til publikum. EDB Sak og Arkiv fanger opp, tar vare på, systematiserer, og gjør informasjon tilgjengelig. Fullelektronisk saksbehandling og arkiv sparer papir og miljø.

[PDF]

Fylkesmennenes Fagutvalg for sak/arkiv – regjeringen.no

sak/arkiv. Fagutvalget for sak/arkiv har representanter fra seks embeter. Kulturdepartementets høringsutkast er sendt ut til arkivledere ved alle embetene. Fagutvalget har mottatt enkelte innspill og oversender med dette en felles uttalelse. Journalføring av dokument i innsynssaker

Arkiv for Stikkord: nrk nett-tv

NRK Nett-TV på Linux. I vår artikkel om hvordan man får NRK Nett-TV til å spille best mulig på Mac, kom det såpass mye med innspill rundt hvordan man også kan få Nett-TV til å fungere på Linux, at vi har valgt å skrive en egen sak på det. Installeringen er ganske enkel: Last ned og installer Moonlight : […]