KURS: Hvordan lage eksamensoppgaver i Inspera Assessment (oppgaver og vurdering, kort om sensur)

KURS: Hvordan lage eksamensoppgaver i Inspera Assessment

KURS: Hvordan lage eksamensoppgaver i Inspera Assessment (oppgaver og vurdering, kort om sensur) Deltakerliste Vær oppmerksom på at deltakerliste vil være åpen tilgjengelig, men vil bare vise fornavn og etternavn.

Introduksjon til Inspera Assessment – eksamensoppgaver og

Kursbeskrivelse Kurset gir en grunnleggende innføring i hvordan en bruker Inspera Assessment til å lage eksamensoppgaver. Vi ser på muligheter i systemet, og …

INSPERA- brukerveiledning for student hjemmeeksamen i

INSPERA- brukerveiledning for student hjemmeeksamen i gruppe Oppdatert 20. januar 2015 Pålogging Du logger deg på via uia.inspera.no (med vanlig UiA-brukernavn og passord) Du vil få melding om …

Kurs i Inspera – SAwiki – wikihost.uib.no

Det finnes et kurs for administrativt ansatte som tar for seg administrasjon av digital eksamen i Inspera ved UiB, og et kurs som ser konkret på hvordan man lager eksamensoppgaver i systemet og som også kort ser på sensur i systemet.

INSPERA – brukerveiledning for student skoleeksamen – PDF

3 Eksamensgjennomføring med sikker nettleser (= Safe Exam Browser) Inspera Assessment bruker den siste versjonen av Safe Exam Browser (2.0.2 på Windows og 2.0 på MAC). Dersom du tidligere har gjennomført en eksamen, på din nåværende eller en annen utdanningsinstitusjon og fortsatt har Safe Exam Browser installert, må du avinstallere denne før du installerer den nyeste versjonen.

Introduksjon til Inspera Assessment – administrasjon av

Kursbeskrivelse Kurset gir en grunnleggende innføring i hvordan en bruker Inspera Assessment til å administrere gjennomføring av vurdering, med spesielt fokus på skoleeksamen. Vi ser på hvordan man arbeider i prøveverktøyet, og hvordan samspillet mellom FS og Inspera foregår.

Digital vurdering for vitenskapelig ansatte | Ansattsider

Hvilke muligheter og begrensninger som ligger i systemet for å lage eksamensoppgaver; Hvordan gjennomføre sensur; Gode strategier for samarbeid om eksamensoppgaver og sensur; For oversikt over kurs og påmelding, se kurssidene. Dersom det er ønskelig med spesialkurs for et fagområde, instiutt eller annet. Ta kontakt via brukerstøtte.

Digital vurdering for administrativt ansatte | Ansattsider

For oversikt over kurs og påmelding, se kurssidene. Det anbefales at man i forkant av kurset har gått gjennom modulen «Inspera Assessment for Dummies». Det gis et eget kurs om innføring i verktøyet for å lage eksamensoppgaver og for å gjennomføre sensur. Dette er primært rettet mot faglige ansatte men er åpent for administrative.

[PDF]

Norges teknisk- Digital Eksamen ved NTNU

NTNU ønsket med dette prosjektet og se på hvordan en kan utnytte IKT i vurdering av kandidater med dagens evalueringsform. Hovedmålsetningen med prosjektet har vært å skape et bedre beslutningsunderlag for hvilken strategi NTNU skal velge for å digitalisere prosesser knyttet til eksamen på kort og lang sikt.

[PDF]

Innspill, erfaringer, synspunkter og kommentarer fra de

Det er tungt å lage gode eksamener, og ofte er samsvaret mellom foreslåtte eksamensoppgaver, prioriterte emner og det som kreves etter fullført studium kan være utydelig. Det skjer ofte at besvarelser er vanskelig å vurdere, selv om vi har lagt mye arbeid i å …

U N I V E R S I T E S PROGRAMSTYREMØTE 18

Search among more than 1.000.000 user manuals and view them online in .pdf

[PDF]

Papirløs eksamen – hvem setter rammene?

Vi har to former for vurdering, og summativformativ. I dette notatet mend et har primært dreid seg om fildeling. Oppgaver ut og besvarelser inn enten i en LMS eller som epost. , gjennomføring, sensur og lagring besvarelser. Derfor har eCampus tatt . Dagseminar. Papirløs eksamen.

Høgskolen i Innlandet – INN

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Høgskolen i Innlandet samler inn og bruker personopplysninger via høgskolens digitale hovedkanaler. Høgskolen i Innlandet er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt.

Studieprogrammer – Universitetet i Oslo

Mer om programmet Hvordan søke? Allmenn litteraturvitenskap (årsenhet) Mer om programmet Hvordan søke? Assessment and Evaluation (master’s two years) Mer om programmet Hvordan søke? Astronomi (master – to år) Nordisk språk og litteratur, norsk som andrespråk, norrøne og keltiske studier, retorikk og språklig kommunikasjon

Kursmateriell for vurderingsmodulen – SAwiki

Rapporten «FS555.002 Godkjenningsliste – obligatoriske aktiviteter for vurderingsmeldinger» (Vurdering/Rapporter/Kandidat) kan leveres faglærer til avkryssing – husk å ta bort fødsels- og personnummer: En kan velge om rapporten skal lage liste bare …