Risør barneskole : Anleggsarbeidet nærmer seg sluttfasen!

Risør barneskole : Anleggsarbeidet nærmer seg sluttfasen!

 ·

Til våren skal etter planen den nye fotballbanen og friidrettsanlegget stå ferdig. Med et budsjett på 15 mil. vil dette bli et praktanlegg. Dette blir et område som også skolen kan legge aktiviteter til.

Sommerhilsen fra ordføreren | iGjerstad

Ny barneskole og flerbrukshall En av de store sakene som kommer opp til høsten er bygging av ny barneskole og en flerbrukshall. Kommunen er nå i sluttfasen med ferdigstilling av anbudsdokumentene vedrørende bygging av 1-10 skole.

BUDSJETT Vi skal vokse RISØR KOMMUNE. – gjennom kunnskap

Risør kommunes eierandel er 1,17 % som tilsvarer et utbytte på ca kr ,-. 10) Årlig mottatt avdrag på lån til Tjenna barnehage. 11) Bruk av disposisjonsfondet i 2016 beløper seg til kr , men er lagt direkte på enhet for Plan & Byggesak, hvor tiltaket om «opprydding i gml eiendomssaker» ligger.

Bravida med i avansert helsebygg i Førde

De siste årene har Bravidas avdeling i Førde levert flere store prosjekter innen helse- og omsorgssektoren. Selskapet har elektroentreprisen og leverer

[DOC]

www.universell-utforming.miljo.no

 · Web view

Jernbaneundergang Verdal sentrum nærmer seg avslutning. Opprusting skoler: 278 mill.kr. Ønsker: Råd og tips om riktig uu-krav til riktig tid i prosessen. Dokumentasjon av prosess for videre læring. Risør: Nye friluftsområder fullført, tiltak på 4- 5 plasser, eks. HC- toalett på Stangholmen.

Stamming.no – spotidoc.com

Det er få logopeder i min kommune, Risør. Hun som jobber der i dag har ikke erfaring med stamming, så jeg ser behovet her. Kristin Strømmen (38), logopedstudent og …

Byggherrens SHA – Plan (Plan for sikkerhet, helse og

Det vurderes som risiko for skader ved at uvedkommende uhindret kan ta seg inn på anleggsområdet i anleggsperioden. Det skal etableres et 2 m høyt sikringsgjerde m/låsbare kjøreporter, inkl. korridor gjennom nordre del av område I1. Anbudsdok. EN B10 Før 6 Sikring av åpne grøfter. Grøfter lastes ut i sluttfasen av entreprise (B10).

Kommunalteknikk #2-18 by Tidsskriftet Kommunalteknikk – Issuu

Fire kollegaer satte seg sammen, sorterte malene sine og fordelte ansvar for å skrive forslag til nye tekster. – Nå er vi snart i mål, kunne Bjørkavåg rapportere i begynnelsen av mars.

F nr 9 sept 2013 – SlideGur.com

FØRSTEINNRYKKET Ole Thien Huynh er klar for 18 måneders tjeneste på russergrensen. Han har forberedt seg på Facebook. 24 SEPTEMBER 2013 SEPTEMBER 2013 25 18 aktuelt ›› grensejeger måneders SOLDATEN Ved Garnisonen i SørVaranger vil soldater fra neste år kunne tjenestegjøre i …

Alta Kirke – visitnorway.no

Kirken ble innviet i 1858 og er den eldste bygningen i Alta sentrum. Det første orgelet ble innviet pinsedagen 1880. I sluttfasen av andre verdenskrig ble kirken sterkt ramponert, og julaften 1945 kunne kirken igjen tas i bruk. Den er siden utbedret flere ganger, senest i 2005/06.

IV. Merknader til de enkelte kapitler – stortinget.no

Komiteen merker seg at det i St.prp. nr. 1 (2001-2002) er angitt at enkelte kontrollkommisjoner ikke har fungert tilfredsstillende. Komiteen merker seg departementets forventning om at en ny lov om psykisk helsevern kan bidra til å skape en øket bevissthet om hvordan kontrollkommisjonene skal arbeide.