Behov for et taktskifte for ideell og frivillig sektor

Behov for et taktskifte for ideell og frivillig sektor

 ·

DEBATT: Venstres mål med regjeringsforhandlingene som startet denne uken, er at Norge får en rausere regjering. Sikring og utvikling av en sterk ideell og frivillig sektor bør derfor stå sentralt i forhandlingene.

Frivillig sektor og lokaldemokratiet – regjeringen.no

Det er opprettet et Frivillig forum, der organisasjonene og kommunen er representert. Målet med forumet er å være et tydelig talerør inn mot politisk og administrativ ledelse i kommunen om frivillig sektor sine behov og ønsker. Frivillig forum skal også være et sted for kompetanseoverføring og nettverksbygging.

Mot en styrket frivillig-ideell sektor – Ephori impact

Det er et stort behov for tilgang på flere og bedre finansieringsmuligheter. Det er behov for mer måling og evaluering, for læring, for kommunikasjon, for ansvarliggjøring og for å …

[PDF]

Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi innenfor

Denne rapporten er skrevet ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor på oppdrag for Kulturdepartementet. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor er et samarbeid mellom Uni Rokkansenteret i Bergen og Institutt for samfunnsforskning i Oslo. Senteret er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet,

Klare forventninger til en rausere regjering i 2018 | Virke

– Vi forventer at en politikk som sikrer og utvikler en sterk ideell og frivillig sektor er sentralt i forhandlingene, sier direktør Inger Helene Venås i Virke ideell og frivillighet. Norge har behov for et taktskifte for ideelle og frivillige organisasjoner.

Frivillig sektor med felles løft på lederskap

Ledertinget arrangeres for første gang og skal være en årlig arena for felles og individuell læring og lederutvikling. Ledertinget er del av et langsiktig samarbeid mellom Ledelse og Medarbeiderskap – nettverk i frivillig-ideell sektor og firmaet Great Place to Work.

Taktskifte for innovasjon i offentlig sektor – Norges

– Det er ingen tvil om at det er behov for et taktskifte for forsknings- og innovasjonsinnsatsen i og for offentlig sektor og vi er glad for å lansere vår nye strategi for innovasjon i offentlig sektor, sier John-Arne Røttingen, adm. dir. i Forskningsrådet.

Virke ideell og frivillighet | Hovedside

Virke ideell og frivillighet | Hovedside Virke Ideell og frivillighet er et av de største bransjeområdene i Virke med over 1000 medlemsvirksomheter. Det gjør oss til den viktigste kanalen for å fremme interessepolitiske saker innen ideell og frivillig sektor. Felles for …

Innovasjon i offentlig sektor (INNOFF) – forskningsradet.no

– Det er ingen tvil om at det er behov for et taktskifte for forsknings- og innovasjonsinnsatsen i og for offentlig sektor og vi er glad for å lansere vår nye strategi for innovasjon i offentlig sektor, sier John-Arne Røttingen, adm. dir. i Forskningsrådet.

Taktskifte for innovasjon i offentlig sektor – Dagens

Det er behov for et taktskifte for forsknings- og innovasjonsinnsatsen i og for offentlig sektor, og nå lanserer Forskningsrådet sin nye strategi for innovasjon i offentlig sektor, sier John–Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet i en pressemelding.

[PDF]

ROLLER OG RAMMEVILKÅR FOR FRIVILLIG SEKTOR I …

velferdsleverandører, etiske utfordringer og behov for koordinering fra det og Oslo har vi gjort et utvalg innenfor frivillige sektor med sikte på å identifisere noen ganger frivillig og ideell organisasjon om samme fenomen.

[PDF]

HOVEDRAPPORT Kommunen og frivillig sektor i samspill – en

Kommunen og frivillig sektor i samspill – en modell for godt samarbeid Tittel: Kommunen og frivillig sektor i samspill – en modell for godt samarbeid bidrar til et mer dynamisk og levende omsorgstilbud. Vi kan se dem som fargestiftene som fargelegger Senteret er en ideell stiftelse og jobber for å utvikle og

Fakta: Hva er en «ideell virksomhet»? – Arbeidslivet.no

at medlemskap og deltakelse er frivillig og ikke lovpålagt eller obligatorisk; Sivesind peker på to overordnede forhold i definisjonen av en ideell virksomhet: at virksomheten ikke har profitt som motiv, men heller at den har en virksomhetsidé som går ut på å fremme andre goder for samfunnet, ofte benevnt et sosialt formål.

Ideell sektor, en viktig aktør som leverandører av helse

Som yrkesaktiv og politiker har jeg lang erfaring fra både offentlig og privat sektor, og frivillig sektor kjenner jeg godt til som en viktig og verdifull samarbeidspartner i kommunal regi. Ideell sektor har til nå vært ukjent for meg, frem til jeg begynte som direktør i en av Signo`s virksomheter.

Frivillighet som tema i partienes utkast til nye program

59/7 KrF vil bygge et sterkere folkestyre nedenfra. Et levende folkestyre næres av folkelig deltakelse, et sterkt lokaldemokrati og et livskraftig sivilsamfunn. 62/11 Frivillig og ideell sektor er et viktig bidrag inn i …