Informasjon om Oslo voksenopplæring Skullerud – Sampe

Kontakt oss – Oslo VO Skullerud

Jobb på Oslo Vo Skullerud. Ledige stillinger. Opplæringstilbud

Oslo VO Skullerud

Norsk med arbeidspraksis. Kompetanse Norge har skrevet en artikkel om Skullerud sitt tilbud NAP – Norsk med arbeidspraksis

Norskkurs på Oslo VO Skullerud – slidegur.com

Oslo Voksenopplæring Skullerud Kurstilbud i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere VÅR 2015 Oppdatert 22.01.2015 Oslo Voksenopplæring Skullerud Adresse: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo Inngang G og B (tilpasset rullestoler) Tlf.: 23 46 49 00 Område: Skullerud Offentlig kommunikasjon: T-bane: linje 3 til Skullerud (22 min fra Jernbanetorget) Buss: 70, 73, 76, 79 til Skullerud

[PDF]

Oslo Voksenopplæring Skullerud

Oslo Voksenopplæring Skullerud Norskkurs for voksne innvandrere HØST 2018 Annen informasjon om skolen • Nær T-bane og buss • Bibliotek, åpent alle skoledager Forbehold om endringer i tider og tilbud. Oslo VO Skullerud/ Oslo VO Servicesenter 06.08.2018 .

Oslo Voksenopplæring Skullerud | Facebook

Oslo Voksenopplæring Skullerud, Oslo. 414 likes. Vi tilbyr norskkurs, grunnskole for voksne, spesialundervisning og undervisning for hørselshemmede. Ta

Hvem har rett på grunnskole for voksne? – Oslo VO Helsfyr

Det er et vilkår for rett til grunnskoleopplæring at søker har lovlig opphold i landet. Kontakt Oslo VO Servicesenteret for mer informasjon. Slik søker du grunnskole.

Skoleporten – Læringsmiljø – Elevundersøkelsen – Skullerud

Oslo Voksenopplæring Rosenhof; Oslo Voksenopplæring Skullerud; Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste – Team 10 (UTGÅTT) Skullerud skole General Ruges Vei 100. 0694 OSLO. Org.nr 979126352. Offentlig skole. Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Voksenopplæring – Skole og utdanning – Oslo kommune

Søk om voksenopplæring. Du søker om voksenopplæring på Voksenopplæring Servicesenter. Her kan du få informasjon om du har rett til opplæringen du ønsker, og du kan få rådgivning og hjelp til å søke. Sentre for voksenopplæring. Voksenopplæring Helsfyr; Voksenopplæring Nydalen; Voksenopplæring Rosenhof; Voksenopplæring Skullerud

Betale for opplæring – Oslo VO Helsfyr

Oslo Voksenopplæring tilbyr kurs i norsk på alle nivå også for deltakere som betaler for kursene selv. Kursene følger Læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere. Se Oslo VO Servicesenteret for nærmere informasjon om priser, kursperioder og tilbud.

Oslo Voksenopplæring Skullerud – Sekretær/Førstesekretær

Oslo Voksenopplæring Skullerud ligger sentralt til på Skullerud og har ca. 1 200 deltakere og 140 ansatte. Skolen tilbyr et bredt spekter innenfor voksenopplæring. Tre avdelinger gir tilbud om spesialundervisning for voksne, og vi er blant annet byomfattende når det gjelder hørselsproblematikk.

Skullerud skole

Elevundersøkelsen utføres 5. nov – 16. nov. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen.