Praktisk skatte- og regnskapskurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs 2018/2019 – YouTube

Nov 30, 2018 · Nyhet! Kurset favner alle endringer på skatte- og avgiftsområdet, regnskapsføring og bokføring for 2018 og 2019.

Praktisk skatte- og regnskapskurs – PDF

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger . Detaljer

Praktisk skatte- og regnskapskurs 2018/2019

Praktisk skatte- og regnskapskurs 2018/2019 Nyhet! Kurset favner alle endringer på skatte- og avgiftsområdet, regnskapsføring og bokføring for 2018 og 2019.

Praktisk skatte- og regnskapskurs – Skattebetalerforeningen

Vårt årlige oppdateringskurs favner alle endringer på skatte- og avgiftsområdet, regnskapsføring og bokføring for 2018 og 2019. Går du på dette kurset vet du at du ikke går glipp av viktige endringer!

Praktisk skatte og regnskapskurs

Praktisk skatte og regnskapskurs. På Skattebetalerforeningens årlige skatte- og regnskapskurs gjennomgår vi nyheter innen skatt/avgift og bokføring/regnskap/revisjon for 2018 og 2019.

Praktisk skatte- og regnskapskurs – Skattebetalerforeningen

ghost street beijing Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører, revisor, advokat eller rådgiver.

Nettkurs: Praktisk skatte- og regnskapskurs 2016/2017

Click to view on Bing1:05

Dec 12, 2016 · Skattebetalerforeningens nettkurs «Praktisk skatte- og regnskapskurs 2016/2017» gir deg som jobber med regnskap, revisjon og skatt et solid fundament og en god oppdatering før årsoppgjøret.

Author: Skattebetalerforeningen

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs

1 Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt.

Praktisk skatte- og regnskapskurs | Kursagenten

Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører, revisor, advokat eller rådgiver. På kursene i desember er naturligvis julemat inkludert i lunsjbuféen – ta gjerne med dine kolleger til en hyggelig juleavslutning.