Unge er mer politisk aktive, men stemmer som mor og far

Unge er mer politisk aktive, men stemmer som mor og far

Unge er mer politisk aktive, men stemmer som mor og far. Unge har endelig begynt å engasjere seg i politikk igjen. Men de er ikke lenger radikale, slik tradisjonen har vært siden 1960-tallet.

Unge er mer politisk aktive – Innenriks – dagsavisen.no

Unge er mer politisk aktive Løpesedler og politiske møter: Kjedelig? – Nei, mener dagens ungdom. De engasjerer seg mer, men stemmer som mor og far.

NÅR DE UNGE STEMMER og ikke stemmer – Nye Meninger

Kanskje er svaret så enkelt at vi i Norge fortsatt har et politisk system som de unge opplever også gir svar og løsninger på politiske spørsmål de er opptatt av.

[PDF]

På vei mot et demokratisk utenforskap? – lnu.no

Unge er mer aktive enn andre grupper i de fleste former for politisk deltakelse. kortlevde former for politisk engasjement, men vitner om en ungdomgenerasjon som ikke bare er engasjert, men bruker det til å og 19-åringene stemmer oftere enn de som er litt eldre.

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive – PDF – docplayer.me

Men det er særlig de yngste som er mest aktive i fotball, og de har ennå ikke gjennomgått noen høy utdanning. Blant de godt voksne er det enda tydeligere at utdanning har betydning for aktivitetsnivået. Omtrent for alle fysiske aktiviteter er andelen aktive større blant dem som har høy utdanning, enn blant dem som har lav utdanning.

Mor viktigst for unge stemmer – siste.no

– Politisk engasjement og deltakelse er arvelig. Fra danske studier vet vi at hvis mor bruker stemmeretten, er det 30 prosent mer sannsynlig at førstegangsvelgere bruker den, sier forsker ved Institutt for samfunnsforskning og ekspert på unge velgere, Guro Ødegård, til …

Mor viktigst for unge stemmer | FriFagbevegelse.no

– Politisk engasjement og deltakelse er arvelig. Fra danske studier vet vi at hvis mor bruker stemmeretten, er det 30 prosent mer sannsynlig at førstegangsvelgere bruker den, sier forsker ved Institutt for samfunnsforskning og ekspert på unge velgere, Guro Ødegård, til …

– De unge, fattige og maktesløse stemmer ikke – Dagbladet

Samtidig understreker han at befolkningen er mer skolert enn før: – Stadig flere nordmenn tar utdanning, og har ressurser til å engasjere seg i samfunnet.

[PDF]

Deltakelse i valg, kommunestyrer og partier – regjeringen.no

årsakene er antagelsen om at unge i dag er mindre politisk interessert og – aktive enn tidligere ungdomsgenerasjoner. I dette forskningsnotatet skal vi se nærmere på ungdoms deltakelse over tid på tre viktige områder: (1) Valgdeltakelse, (2) Kommunestyrerepresentasjon og (3) …

Unge, prektige – og stressa – NRK Norge – Oversikt over

Norske ungdomsskoleelever anno 2013 er stadig mer lovlydige og veltilpassede, men stresset i hverdagen plager stadig flere jenter. Flere er fornøyd med mor og far; som omhandlet unge i

En av to unge stemmer ikke – varden.no

 ·

– Det blir spennende å se om de fortsatt er interessert i politikk. Vi kan jo tenke oss at vi har fått en generasjon av unge velgere som er mer interessert i politikk, men det vet vi ikke før valget er …

Tror Høyre snur og tillater eggdonasjon – VG

 ·

– Det kan være usikkerhet om far, men jeg står ved den rådende oppfatning om at den som føder barnet, bør være både den biologiske og genetiske mor. Det er et bånd vi ikke bør kutte nå

Østkantungdom er mest politisk aktive i Oslo – aftenposten.no

 ·

Studien viser altså at ungdom på vestkanten er mer involvert i idrettsorganisasjoner enn østkantungdom. Men nesten halvparten av elevene på videregående skoler i Oslo har deltatt i politiske aktiviteter, ifølge studien. Ungdom i Groruddalen og indre øst er dem som er aller mest aktive i politiske partier og …

Frykter unge blir hjemmesittere på livstid – NRK Norge

– Det er jo ikke sånn at en ungdom som ikke stemmer en gang straks havner på skråplanet, men det handler mer om at det blir et symptom på et politisk utenforskap, som henger sammen med et