Skuleskyss

Skoleskyss – Skyss

Elevar i grunnskolen som har rett på gratis skoleskyss, får utdelt skolekort. Kortet gjeld mellom heimen og skolen. I vidaregåande skolar i Hordaland nyttar elevane som hovudregel 30-dagars ungdomsbillett til skoleskyssen, men kan ha rett på gratis skoleskyss dersom dei er:

Skuleskyss – Hordaland fylkeskommune

Skuleskyss. Det er Skyss som har ansvar for skuleskys i Hordaland. På deira sider finn du pålogging til Cert, for bestilling og administrering av skuleskyss. Der er og rutereknar og ulike skjema og reglement for skuleskyss.

Welcome to Kringom skule! – skuleskyss.sfj.no

Velg dette alternativet dersom du er elev og skal søke skoleskyss, eller for å sjekke status på en eksisterende søknad.

Skoleskyss SkyssHFK – YouTube

Skyss HFK/Skyss bruker Cert som administrasjonssystem for skuleskyss. Tilbakemeldingane ifrå skulane og kommunane, samt SkyssHFK internt er at systemet er svært tungvint og vanskeleg å bruke.

Skoleskyss.no – Oslo, Norway | Facebook

Det betyr at det kan bli noen forsinkelser på grunn av vanskelige kjøreforhold. Men vi lover at alle vil bli hentet. Vi beklager de ulempene eventuelle forsinkelsert måtte medføre.

Skuleskyss – Kringom

Oversikt over dagar som ruter merka med skuledagar (S) i rutetabellen ikkje går.

mdt.skoleskyss.no – Web MDT 2.0

Sign in to start your session. Remember Me Sign In

[PDF]

Skoleskyss

Vedtak om skoleskyss gjeld normalt for eitt skoleår om gangen. Dette medfører at dei fleste elevar må søkje om skyss kvart skoleår. Mellombels skoleskyss gjeld for den perioden som er oppgitt i legeerklæringa, men maksimalt 8 veker samanhengande. Søknader og bestilling av mellombels skyss registrerast i Cert av skolen.

Fjell kommune – Skuleskyss

Elevar i grunnskulen som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg, har rett til fri skuleskyss uavhengig av avstanden mellom skule og heim. I Fjell kommune er det komite for drift som vurderar og klassifiserer om skulevegen er av ein slik art.

Skoleskyss

Last ned Min Skoleskyss-appen og registrer deg som bruker, så får du oversikt over alle skoleskyssturer og mulighet for å endre planlagt transport, for en eller flere elever.

Skoleskyss – YouTube

Feb 18, 2016 · Skoleskyss – om oss. This feature is not available right now. Please try again later.