Mer norsk i næringslivet

Behovet for økt engelskkompetanse i norsk næringsliv

AV ANNE KRINGSTAD GRØNVIK. Engelsk har de siste 10–15 årene blitt mer og mer vanlig som konsernspråk i norske bedrifter. Det som har vært typisk for innføringen av engelsk i næringslivet i Norden, er at den har skjedd uten store innvendinger.

Næringslivet – sprakradet.no

Språkrådet har tips til hvordan du kan sette i gang et klarspråksprosjekt i næringslivet, og vi gir praktiske råd for språkbruk i arbeidshverdagen. Vi har også mer informasjon om norske bedrifters bruk av engelsk og norsk og folks holdninger til reklame på engelsk.

NHO on Twitter: «NHO og #næringslivet etterlyser mer #tysk

Nov 29, 2017 · NHO og #næringslivet etterlyser mer #tysk, men Den norsk-tyske skolen i Oslo risikerer å måtte kutte opptaket. Dramatisk. Dramatisk. Vi håper politikerne griper inn!

Næringslivet er mer enn du kanskje tror – YouTube

Aug 05, 2009 · Næringslivet er mer enn du kanskje tror nhoungno. Loading Unsubscribe from nhoungno? Se om du er klar for å jobbe i næringslivet – Duration: 2:21. nhovideo 4,678 views. 2:21.

Ove Gusevik | – 8 roller i norsk næringslivet

– 8 roller i norsk næringslivet. Norwegian authorities wants Brazil to improve the country’s spending of the NOK 2,5 billion Norway has awarded to the rainforest since 2009.

Store overskudd i næringslivet | FriFagbevegelse.no

I første kvartal i år hadde de 164 børsnoterte selskapene en driftsmargin på 21,4 prosent ifølge Statistisk sentralbyrå. Det vil si at 21,4 prosent av driftsinntektene ble til overskudd. I første kvartal i 2002 var driftsmarginen på 10,5 prosent.

Blant de 25 mest konkurransedyktige land i verden | Norsk

“Israels største styrke er at landet er i verdensklasse når det gjelder kapasitet for innovasjon (nummer seks i verden), som hviler på svært innovative bedrifter som drar nytte av tilstedeværelsen av verdens beste forskningsinstitusjoner, rettet mot behovene i næringslivet.

Norskkurs for næringslivet i Oslo (34 kurs) | Kursagenten

Norsk for fremmedspråklige – Norskkurs for kontorbruk, nivå B2. Vi tilbyr norskkurs for kontorbruk for fremmedspråklige, nivå B2. Målet med kurset er å gjøre eleven til en sikrere og bedre skribent slik at tekstene blir mer presise, effektive og lesevennlige.

Chaffeys blogg: Mer forskning i næringslivet i 2007

Nov 25, 2008 · Mer forskning i næringslivet i 2007 I følge helt nye tall fra Statistisk Sentralbyrå har næringslivets utgifter til forskning økt ganske kraftig fra 2006 til 2007 . I 2007 forsket næringlivet for til sammen 17,5 milliarder kroner.