File:Ferjer Mannheller Fodnes.jpg

Category:Lærdal – Wikimedia Commons

Da Wikimedia Commons, l’archivio di file multimediali liberi. Jump to navigation Jump to search. Lærdal

Category:Unidentified ferries in Norway – Wikimedia Commons

Media in category «Unidentified ferries in Norway» The following 69 files are in this category, out of 69 total.

[PDF]

SAKSFRAMLEGG – Leikanger kommune

Dagens driftskontrakt for riksvegferjesambanda Vangsnes – Hella – Dragsvik og Mannheller – Fodnes går ut 31.12.15 med opsjon på forlenging i eit år. Vangsnes – Hella – Dragsvik vil verta lyst med to alternativ. Eit alternativ som dagens vinterrute med 2 ferjer og sommarrute med 3 ferjer. Det andre alternativet med 3 ferjer som

[PDF]

balestrand.kommune.no

Mannheller — Fodnes Forslaget til rutetabell er mykje lik dagens rutetabell. Det vil gå to ferjer i sambandet med 20 minutt intervall i perioden 8.00 — 20.20. Rutetabellen om morgon vil gå med ei ferje i 30 minutt intervall som i dag. Vi har lagt inn forslag om 30. minutt intervall i perioden 20.20 til 22.30 mot i dag 40 minutt intervall.

[PDF]

Sakshandsamar: Karina Nerland Tlf: 57 62 96 14

Ferjerute Vangsnes-Hella-Dragsvik og Fodnes-Mannheller – høyringssvar Sogn regionråd er samarbeidsorgan for kommunane Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal, og har følgjande høyringssvar: Hella-Vangsnes-Dragsvik er eitt av få riksvegferjesamband utan 20 eller 30 minuttar intervall.

Møte i Hovudutval for samferdsle den – PDF – docplayer.me

1 Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Tlf.: Vår ref. Sak nr.: 14/358-1 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 1811/14 Dykkar ref. Dato LEIKANGER, Møte i Hovudutval for samferdsle den Det vert med dette kalla inn til videomøte den 22. januar.

[PDF]

Dagsorden – sogn.regionraad.no

Ferjerute Vangsnes-Hella-Dragsvik og Fodnes-Mannheller – høyringssvar Sogn regionråd er samarbeidsorgan for kommunane Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal, og har følgjande høyringssvar: Hella-Vangsnes-Dragsvik er eitt av få riksvegferjesamband utan 20 eller 30 minuttar intervall.

[PDF]

Årsmelding og rekneskap 2004 – sogndal.custompublish.com

Årsmelding og rekneskap 2004 Sogn regionråd Årdal kommune Lærdal kommune Aurland kommune Vik kommune Luster kommune Sogndal kommune Leikanger kommune

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd – Styre kl. 09:00

Videre er det gjort anslag for de kontraktene som reutlyses og starter opp med ny anbudskontrakt i løpet av Det er innenfor rammen til post 72 tatt høyde for kostnader knyttet til arbeidet med utvikling av AutoPASS-løsning for ferjer.

Read FjN 2007_NOR 01_038:FjN 2007-NOR 01-038

Readbag users suggest that FjN 2007_NOR 01_038:FjN 2007-NOR 01-038 is worth reading. The file contains 48 page(s) and is free to view, download or print.

[PDF]

sogndal.kommune.no

Mannheller — Fodnes Forslaget til rutetabell er mykje lik dagens rutetabell. Det vil gå to ferjer i sambandet med 20 minutt intervall i perioden 8.00 — 20.20. Rutetabellen om morgon vil gå med ei ferje i 30 minutt intervall som i dag. Vi har lagt inn forslag om 30. minutt intervall i perioden 20.20 til 22.30 mot i dag 40 minutt intervall.

Read Håndbok 157 ferjestatistikk 2007 (veiledning)

Readbag users suggest that Håndbok 157 ferjestatistikk 2007 (veiledning) is worth reading. The file contains 213 page(s) and is free to view, download or print.