Satser på campus, utdanning og maritim forskning

Satser på campus, utdanning og maritim forskning

Trøndelag / Aktuelt / Satser på campus, utdanning og maritim forskning . Satser på campus, utdanning og maritim forskning. 12.10.2017 Stephen Ørmen Johnsen. Twitter. Facebook. Ikke bare får NTNU 20 millioner mer til sammenslåing av Campus, men …

Master i maritim ledelse – Universitetet i Sørøst-Norge

Mastergraden i maritim ledelse ble utviklet på bestilling fra næringen gjennom et nasjonalt program for maritim utdanning og forskning. Næringsaktørene var svært aktive under utviklingen av programmet og er fortsatt aktive deltakere som professorer, gjesteforelesere, bedrifts- og verftsbesøk og …

Norges mest næringsnære campus • Campus Ålesund

Campus Ålesund er regionens knutepunkt for utdanning, forskning og næringsutvikling. Med Norges største universitet og elever som utmerker seg innen forskning på den ene siden av veien, og globale selskap på den andre, legger vi til rette for samhandling mellom teori og praksis.

Djupedal: Satser på forskning – Universitetet i Agder

En viktig oppgave er å følge opp og gi innhold til visjonen om Norden som en ledende og attraktiv region for forskning og innovasjon, sa Djupedal i sitt innlegg på konferansen «Investing in Research and Innovation – Exchanging European Experiences in a Nordic Context».

EM-vinner Kjetil Borch satser på både studier og idrett

Nettverk for norskdidaktisk forskning ; Oppvekst og utdanning . Kosthold og fysisk aktivitet og begynte på master i maritim ledelse for å sikte seg inn på en administrativ jobb i den maritime næringen i fremtiden. En møteplass for toppidrett og utøvere som vil kombinere toppidrett og utdanning er under etablering ved campus Vestfold.

Enig om felles maritim utdanning | UiT

Universitetet i Nordland, Universitetet i Tromsø og de maritime fagskolene i Tromsø og Bodø etablerer en felles utdanningsplattform for maritime næringer. Samarbeidsavtalen ble underskrevet i Bodø torsdag og omfatter maritim utdanning fra fagbrev til doktorgradsutdanning.

Singapore satser på maritim vækst – Nyheder – Danske Rederier

Sikkerhed, Miljø og Maritim Forskning Erhvervspolitik og Analyse Medical Office Alle Analyse Politik Politik International skibsfart Skat og erhverv Juridiske rammevilkår Miljø og klima Arktis Pirateri Bådflygtninge FN’s 17 verdensmål Singapore satser på maritim vækst.

Satser på kunnskapstriangelet – regjeringen.no

Forskning, innovasjon og utdanning er tre sentrale innsatsområder i EUs arbeid for å utvikle et kunnskapsbasert samfunn og nå målene i strategien om vekst og sysselsetting.

Politikerne satser for ensidig på gründere og forskning

Forskerne mener løsningen er å legge mer vekt på regionenes erfaring og endre innovasjonssystemene, det vil si utdanning, forskning, lover og regler. – Innovasjonssystemene støtter i dag de sterke og allerede etablerte næringene.

MARITIM ØKONOMI OG LEDELSESUTDANNING ved Maritimt campus

Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning. Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning Jens Revold, prosjektkoordinator, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi – UiT …

Evaluering av regjeringens maritime strategi Stø Kurs fra

INTPART – Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning. INTPART – Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer . Detaljer