Høyt blodtrykk og diabetes type 1

Hypertensjon (høyt blodtrykk) – Diabetesforbundet

Se de Nasjonal faglig retningslinje for behandlingsstrategier ved hypertensjon hos personer med diabetes. Isolert systolisk hypertensjon (ISH): Isolert systolisk hypertensjon defineres som systolisk blodtrykk > 160 mmHg og diastolisk blodtrykk < 90 mmHg. Dette ses ofte hos personer med diabetes og stive kar og en diabetesrelatert autonom nevropati.

Høyt blodsukker ved type 2-diabetes | Boehringer Ingelheim

Høyt blodsukker ved diabetes type 2 kan føre til endringer i netthinnen. Ubehandlet kan dette føre til synstap og til slutt blindhet. Øyeleger kan ved undersøkelse se forandringene i en tidlig fase. Synstap kan forhindres ved korrekt behandling lokalt i øyet (i kombinasjon med god blodsukkerkontroll).

Diabetes type 1 – Diabetesforbundet

Diabetes type 1, også kalt insulinavhengig diabetes, oppstår i alle aldersgrupper, men oftest hos barn og unge. Av grunner vi ikke kjenner til, oppfatter kroppens immunsystem de insulinproduserende betacellene i bukspyttkjertelen som fremmedelementer og ødelegger dem. Dette gir kraftige symptomer, og derfor blir diagnosen stilt raskt.

Diabetes type 1 og type 2 – hva er det? – Lev med diabetes.no

Diabetes type 2 er en alvorlig sykdom og en medvirkende årsak til utvikling av hjerte- og karsykdommer, hjerneslag, nyresvikt, blindhet, sår på føtter og amputasjon. Hvem får diabetes type 2? Overvekt er en viktig årsak til utvikling av diabetes type 2.

Diabetes og høyt blodtrykk: hva kan du spise? – YouTube

Click to view on Bing3:40

Apr 01, 2018 · Diabetes og høyt blodtrykk: hva kan du spise? ───── Kanal [ Mitt Liv ] [ My Life ] Klar for et nytt liv! ───── Abonner på kanalen min! Takk! https://goo.gl/b9ikeb

Author: Mitt Liv

Lommelegen – Kosthold ved diabetes, høyt blodtrykk og høyt

Nå har du ikke nevnt hvilke medikamenter du bruker og om du har både medikamenter mot diabetes, høyt blodtrykk og høyt kolesterol. Dersom du ikke bruker medikamenter i forbindelse med høyt blodtrykk eller diabetes anbefaler jeg at du snakker med fastlegen din om grønn resept.

Har du type 1 diabetes? Dette skjer i kroppen din! – Lev

Har du type 1 diabetes så klarer ikke kroppen selv å produsere insulin, og det påvirker resten av kroppen. Her kan du bli en smule klokere på hvorfor det er viktig å sjekke øyne, føtter og blodtrykk.

[PDF]

Sammendrag – Helsedirektoratet.no

Type 1-diabetes er en kronisk sykdom med hyperglykemi (økt eller unormalt høyt blodsukkerinnhold) på grunn av insulinmangel. Type 1-diabetes behandles med insulin, oftest med flere daglige injeksjoner. Hos personer med type 1-dia-betes forandres glukosenivået ved fysisk aktivitet, i stor grad avhengig av insu-linnivået i blodet.

Høyt blodsukker (hyperglykemi) ved type 1-diabetes – NHI.no

Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (DCCT/EDIC) Research Group, Nathan DM, Zinman B, et al. Modern-day clinical course of type 1 diabetes mellitus after 30 years’ duration: the diabetes control and complications trial/epidemiology of diabetes interventions and complications and Pittsburgh epidemiology of diabetes complications …

Diabetes type 2 – behandling – Helsebiblioteket.no

Derfor vil mange med diabetes type to ta forebyggende legemidler. Dette kan innbefatte blodtrykkssenkende, kolesterolsenkende og blodfortynnende legemidler. Blodtrykksenkende legemidler. De fleste med diabetes type 2 må ta blodtrykkssenkende legemidler. Det finnes mange forskjellige legemidler mot høyt blodtrykk.

Diabetes type 1 – omhelse.no

Diabetes type 1 er regnet som medfødt, og debuterer i motsetning til type 2 stort sett før 20 årsalderen, og ofte i ungdomsårene. Diabetes Mellitus type 1 er regnet som lite arvelig. Insulinpumpe: Brukes for å tilføre insulin for Diabetes Mellitus 1 pasienter