20 nye studieplasser til sykepleierutdanning i Stavanger

20 nye studieplasser til sykepleierutdanning i Stavanger

20 nye studieplasser til sykepleierutdanning i Stavanger Regjeringen og KrF har i revidert budsjett satt av midler til 100 nye studieplasser til sykepleierutdanning over hele landet.

20 nye sykepleier-studieplasser til UiS – Stavanger Aftenblad

 ·

20 nye sykepleier-studieplasser til UiS. Av 100 nye studieplasser innen 3-årig sykepleierutdaning, har Universitetet fått 20 av dem.

100 nye studieplasser til sykepleierutdanning | Resett

Regjeringen og KrF har i revidert budsjett satt av midler til 100 nye studieplasser til sykepleierutdanning. Plassene fordeles på studiesteder over hele landet.

100 nye studieplasser til sykepleierutdanning – 20 av dem

I fordelingen av studieplassene har vi tatt spesielt hensyn til at det er behov for flere sykepleiere på Vestlandet og i Nord-Norge, sier Nybø. Samtidig får Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og Nord Universitet 21 nye stipendiater.

100 nye studieplasser til sykepleierutdanning – hegnar.no

100 nye studieplasser til sykepleierutdanning. Regjeringen og KrF har i revidert budsjett satt av midler til 100 nye studieplasser til sykepleierutdanning.

100 nye studieplasser til sykepleierutdanning

Universitetene i Tromsø og Stavanger får 20 plasser hver. Høgskolen på Vestlandet og VID vitenskapelige høgskole får 15 plasser hver, mens Universitetet i Agder og høgskolene i Østfold og Innlandet får 10 plasser hver.

100 nye studieplasser til sykepleie og flere stipendiater

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har regjeringen og KrF blitt enige om å sette av midler til 100 nye studieplasser til 3-årig sykepleierutdanning, som fordeles på studiesteder over hele landet, og til 21 stipendiater (rekrutteringsstillinger) ved Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder …

Sju institusjoner får dele på 100 nye sykepleie-studieplasser

Sju institusjoner får dele på 100 nye sykepleie-studieplasser Regjeringen og KrF er enige om å sette av midler til 100 nye studieplasser innen sykepleie over hele landet. Det skaper jubel i nord, mens landets største sykepleierutdanning ikke er med på lista.

100 nye studieplasser til sykepleierutdanning | ABC Nyheter

I fordelingen av studieplassene har vi tatt spesielt hensyn til at det er behov for flere sykepleiere på Vestlandet og i Nord-Norge, sier Nybø. Samtidig får Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og Nord Universitet 21 nye stipendiater.

Ni stipendiater og 20 sykepleieplasser – UiS

I forliket mellom regjeringspartiene og KrF kom det ni millioner kroner til stipendiatstilinger ved UiS, UiA og Nord universitet og 100 studieplasser i sykepleie til sektoren. Det er nå klart at dette har resultert i 21 nye faste stipendiatstillinger, hvorav ni til UiS, sju til UiA og fem til Nord universitet.

Sykepleie – Helsefag – Studietilbud – Studier – UiS

En sykepleier må være omgjengelig, snarrådig, selvstendig og kunne ta ledelsen i kritiske situasjoner. Du må like å arbeide med mennesker og være i stand til å ta ansvar og vise omsorg.