Forskningsbygget, Radiumhospitalet : Bygg.no

Forskningsbygget, Radiumhospitalet – Bygg.no – Byggeindustrien

På Radiumhospitalet står nå det nye Forskingsbygget til nesten 1,2 milliarder klar for den norske innsatsen. De ansatte i det gamle forskningsbygget et steinkast unna, kaster lengselsfulle blikk opp mot det hypermoderne bygget som reises foran dem. De kummerlige arbeidsforholdene er neste år historie.

Forskningsbygget, Radiumhospitalet : Bygg.no – Byggeindustrien

På Radiumhospitalet står nå det nye Forskingsbygget til nesten 1,2 milliarder klar for den norske innsatsen. De ansatte i det gamle forskningsbygget et steinkast unna, kaster lengselsfulle blikk opp mot det hypermoderne bygget som reises foran dem. De kummerlige arbeidsforholdene er neste år historie.

Radiumhospitalet, Forskningsbygget – Oslo universitetssykehus

Radiumhospitalet har en egen fritidsleder som har ansvaret for aktivitetstilbud både til voksne og til barn og ungdom på Radiumhospitalet. Ukens aktivitetstilbud henges opp i vestibylen. Alle påmeldinger til utflukter og kurs skjer ved å kontakte fritidsleders kontor ved hovedinngangen.

Radiumhospitalet – Oslo universitetssykehus

Pensjonister med røde vester er tilstede ved hovedinngangen på Ullevål, Aker (bygg 2) sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Deres oppgave er å hjelpe pasienter, pårørende og besøkende å finne fram på sykehuset.

Radiumhospitalet | Oslo Universitetssykehus – Caverion

Radiumhospitalet, Avansert forskningsbygg for celleterapi og komparativ medisin. Radiumhospitalet er Skandinavias største kreftsenter. Bygget er et resultat av en overordnet forskningsstrategi med det ypperste innen avansert teknikk, i kombinasjon med dyktige prosjekterende, entreprenører og …

Radiumhospitalet – Sykehusbygg

Radiumhospitalet. Radiumhospitalet skal videreutvikles som et spesialisert kreftsykehus, og skal utvikle sin posisjon som faglig og forskningsmessig tyngdepunkt innen strålebehandling og …

[PDF]

Radiumhospitalet | Oslo Universitetssykehus | Forskningsbygget

Radiumhospitalet HF (mai 2007). “ Fagområder Automasjon Elektro Ventilasjon og klimaanlegg Kjøling Varme og sanitær IKT og AV Sikkerhet Type bygg Forskningsbygg for kreftforskning 20 000 kvadratmeter År 2007-2010 Teknisk totalentreprise Nøkkelinfo BRA 30 000 kvm 20 000 kvm laboratorier 10 000 kvm parkering Totalkostnad ca. 1,3 MRDNOK

Radiumhospitalet | bedrifter | gulesider.no

Radiumhospitalet – sykehus, akne, akuttmottak, akuttsykehus, alkoholproblemer, ambulanse, astma, barneklinikken, brystkreft, cancer, cellegift, diabetes – Finn

Entreprenør Bygg – Peab

Peab er en byggentreprenør med virksomhet på Østlandet, Nord-Vestlandet og Nord-Norge. Vi har bred erfaring innen utvikling og gjennomføring av totalprosjekter, rehablitering og vedlikehold.