Fakta: Marte meo-metoden

Marte meo – Socialstyrelsen

Marte meo utvecklades i Nederländerna av Maria Aarts under den senare delen av 1970-talet och fick sin slutliga form under 80-talet. Målgrupp. Metoden utvecklades från början för föräldrar till barn med neurologiska, kognitiva eller psykologiska svårigheter samt …

Marte Meo – Wikipedia

Marte Meo (Latin «by own power») is a method of educational counselling. It was developed in the late 1970s and early 1980s by the Dutch educational counsellor Maria Aarts. She recognised the difficulties in explaining scientific observations of a child’s problems to parents and other educators,

FAKTA/ MarteMeo- metoden | Wendela | Aftonbladet

 ·

FAKTA/ MarteMeo- metoden Pia Svensson är föreståndare vid Lundvivegården. Ingegerd Wirtberg är den som har fört Marte Meo- metoden från Holland till Sverige

Marte Meo – kort om metoden – Abup

Ikke alle kjenner til hva Marte Meo er. Marte Meo er en veiledningsmetode. Navnet kommer av latin og betyr «av egen kraft». Selve metoden er utviklet av Maria Arts og er en «hjelp til selvhjelp» metode.

Om Marte Meo-metoden – Svenska Marte Meo-föreningen

Marte Meo-metoden används idag runt om i världen för att hjälpa och stödja föräldrar, familjehems-föräldrar, lärare, förskollärare, personal inom mödra- och barnhälsovård, personal inom omsorgerna för psykiskt funktionshindrade, barn- och ungdoms¬psykiatrin m. fl.

Om Marte Meo-metoden – Svenska Marte Meo-föreningen

The purpose of the Marte meo method is to. Information om webbplatsen Om webbplatsen Om cookies. Kontakta Region Örebro län Box 16 Marte meo. Metoden har även beskrivits som en praktisk tillämpning av modern utvecklingspsykologi, där Daniel Sterns begrepp affektintoning och intersubjektivitet har en …

Marte Meo – Nationalt Videnscenter for Demens

Marte Meo er en pædagogisk metode, der bruges i plejen af mennesker med demens. Metoden bygger på en antagelse om, at mennesker har flere ressourcer, end de er bevidste om, og at det er muligt at mobilisere disse ressourcer.

Marte Meo metodens teori og praksis – Folkeskolen.dk

Marte Meo betyder ved egen hjælp og er navnet på en pædagogisk metode, som tager ud­gangs­punkt i, at børn er kompetente og har resurser, som skal udvikles gennem fokusering på det, som barnet kan, og foregå i en kærlig kontakt og samspil mellem barnet og den voksne.

Marte Meo-metoden – Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Marte Meo-metoden används idag runt om i världen för att hjälpa och stödja för-äldrar, familjehemsföräldrar, lärare, förskolelärare, personal inom mödra- och barnhälsovård, personal inom omsorgerna för psykiskt utvecklingsstörda, barn- och ungdomspsykiatrin m. fl.

Marte Meo – – Svenskt Demenscentrum

Marte Meo arbetar med korta videoinspelningar (5-10 min) av vardagssituationer. Händelseförloppet studeras sekund för sekund i en s.k. samspelsanalys. Man kan titta på samma sekvens flera gånger och man kan titta i slow-motion. Att klippa sönder filmade händelsekedjor i små delar får betraktaren att se saker, som man inte märker annars.

Metoden – Marte Meo Foreningen i Danmark

Marte Meo metoden er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. I Marte Meo tager man udgangspunkt i hvad man gør godt – der er fokus på muligheder frem for begrænsninger.